۱۴۰۰ شنبه ۶ آذر
A+
A-
چارت سازمانی
 • معاون منابع انسانی وتحقیقات (ابوالفضل حنیفه لو)
  • متصدی امور دفتری و کاربر رایانه
  • کارشناس مسوول هماهنگی ( دو تخصیص)
  • مدیر دفتر فناوری اطلاعات وتوسعه دولت الکترونیک (مهدی علی محمدی)
   • کارشناس مسوول امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات
   • رئیس گروه سیستم های نرم افزاری و خدمات الکترونیک 
    • کارشناس تحلیل گرسیستم
    • کارشناس تحلیل گرسیستم
    • کارشناس تحلیل گرسیستم
    • کارشناس تحلیل فرایند سیستم های نرم افزاری
    • کارشناس تحلیل فرایند سیستم های نرم افزاری
    • کارشناس توسعه خدمات الکترونیک
   • رئیس گروه توسعه فناوری و زیرساخت 
    • کارشناس سخت افزار
    • کارشناس شبکه
    • کارشناس رایانه
   • رئیس گروه سیستمهای مکانی (بابک یورد شاهیان)
    • کارشناس تحلیگر سیستمهای اطلاعات مکانی
    • کارشناس تحلیگر سیستمهای اطلاعات مکانی
    • کارشناس بانکهای اطلاعات مکانی
  • مدیر دفتر تشکیلات ،آموزش ومنابع انسانی (سعید ذوالقدر)
   • رئیس گروه تشکیلات وطبقه بندی مشاغل (مژگان امیر کمالی)
    • کارشناس تشکیلات
    • کارشناس طبقه بندی مشاغل ونظام پرداخت
   • رئیس گروه آموزش (نیرقمری)
    • کارشناس آموزش
   • رئیس گروه منابع انسانی 
    • کارشناس برنامه ریزی منابع انسانی
    • کارشناس برنامه ریزی منابع انسانی
  • مدیر امورکارکنان و رفاه 
   • رئیس اداره کارکنان (لیلاطاهری)
    • کارشناس مسئول امور اداری
    • کارشناس امور اداری
    • کارشناس مسئول امورکارکنان
    • کمک کارشناس امور اداری
    • متصدی بایگانی پرسنلی
   • رئیس اداره رفاه ، بیمه و درمان (پریسا دهقانی)
    • کارشناس بیمه
    • کمک کارشناس بیمه
    • کارشناس اموربازنشستگی
    • کارشناس رفاه
  • مدیر دفتر توسعه مدیریت وتحقیقات (قاسم صالحی)
   • رئیس گروه توسعه مدیریت (گلیاس باقرزاده انصاری)
    • کارشناس سیستم های نوین مدیریتی
    • کارشناس بهره وری وتحول اداری
    • کارشناس نظام پیشنهادات
    • کارشناس تحقیقات
   • رئیس گروه تحقیقات (داود رهنمانسب)
    • کارشناس تحقیقات
تاریخ به روز رسانی:
1400/08/22
تعداد بازدید:
1428
Powered by DorsaPortal