۱۴۰۳ يکشنبه ۲۷ خرداد
A+
A-
چارت سازمانی
 • معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب (احمد باقری)
  • متصدی امور دفتری و کاربر رایانه
  • کارشناس مسئول هماهنگی
  • مدیر دفتر مطالعات وبررسیهای فنی فاضلاب (سعید طبیبی)
   • رئیس گروه طراحی و نوسازی ساختمان و ابنیه (علی برخوردار)
    • کارشناس فنی
   • رئیس گروه طراحی و بازسازی شبکه جمع آوری و خطوط انتقال (وحید آقابالایی)
    • کارشناس طراحی و بازسازی شبکه جمع آوری و خطوط انتقال
    • کارشناس طراحی، ارتقاء و بازسازی ایستگاههای پمپاژ
   • رئیس گروه طراحی و ارتقاء تصفیه خانه های فاضلاب(محمد دلیر)
    • کارشناس طراحی و ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب
    • کارشناس تاسیسات وتجهیزات
    • کارشناس مسئول نقشه برداری
    • کارشناس نقشه برداری
    • کمک کارشناس نقشه برداری
  • مدیر دفتربهره برداری وتوسعه تصفیه خانه فاضلاب (افشین درخشنده)
   • رئیس گروه نظارت بر توسعه تصفیه خانه فاضلاب (شاهین شاپوری)
    • کارشناس ناظر اجرا و ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب
    • کارشناس ناظر اجرا و ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب
    • کارشناس ناظر اجرای ایستگاه های پمپاژ
   • رئیس قسمت بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب (لیلا حیاتی)  
   • رئیس اداره بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شماره یک (زینب امیری)
    • کارشناس بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب
   • رئیس اداره بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شماره دو (سیاوش احمدی)
    • کارشناس بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب
   • رئیس اداره بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شماره سه
    • کارشناس بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب
   • رئیس گروه نگهداری و تعمیرات (حیدر زین الدینی)
    • کارشناس برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات
  • مدیر دفتربهره برداری وتوسعه شبکه های جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب (محمد حسین جزایری)  
   • رئیس گروه نظارت بر توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب (رضا خورسندی)
    • کارشناس ناظر اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب
    • کارشناس ناظر اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب
    • کارشناس ناظر اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب
    • کارشناس ناظر اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب
    • کارشناس ناظر اجرای ایستگاه های پمپاژ
    • کارشناس ناظر توسعه و اصلاح خطوط فاضلاب
   • رئیس گروه بهره برداری از شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب (علی یگانه مظهر)
    • کارشناس بهره برداری از شبکه جمع آوری فاضلاب
    • کارشناس بهره برداری از شبکه جمع آوری فاضلاب
    • کارشناس بهره برداری از شبکه جمع آوری فاضلاب
    • کارشناس مسئول بهره برداری ازتاسیسات انتقال فاضلاب
    • کارشناس بهره برداری ازایستگاه پمپاژ
   • رئیس گروه نگهداری و تعمیرات (احسان مقدسی)
    • کارشناس نگهداری وتعمیرات و ویدئو متری
    • کارشناس نگهداری وتعمیرات و ویدئو متری
   • رئیس گروه نصب و ساماندهی انشعابات فاضلاب (عباس قربانی گشتی)
    • کارشناس ناظر بر نصب انشعابات فاضلاب
    • کارشناس ناظر بر نصب انشعابات فاضلاب
    • کارشناس ناظر بر نصب انشعابات فاضلاب
  • مدیر دفتر سیستمهای کنترل و انرژی فاضلاب (محمدرضا فرتاج)
   • کارشناس مسوول انرژی
   • کارشناس انرژی
   • کارشناس مسئول کنترل عملکرد تأسیسات و تله متری
   • کارشناس کنترل عملکرد و تله متری
تاریخ به روز رسانی:
1403/03/19
تعداد بازدید:
5082
Powered by DorsaPortal