۱۴۰۳ يکشنبه ۳ تير
A+
A-
دستور عمل فروش انشعاب آب و فاضلاب
1 - تعریف: -
2- هدف :

تشریح نحوه واگذاری انشعاب و انجام درخواست مشترک می باشد  

3- دامنه کاربرد :

اداره خدمات مشترکین و درآمد معاونت خدمات مشترکین و درآمد

 
4- روش اجرای فعالیت ها :  

 

1. مراجعه متقاضی انشعاب آب و فاضلاب و تکمیل فرم درخواست واگذاری انشعاب به مطابق فرم شماره 00/11/00 
 
2. ارائه مدارک مورد نیاز : اسناد مالکیت ملک(سند- قولنامه)، اسناد شناسایی متقاضی( شناسنامه- کارت ملی)، اسناد مشخصات ملک( جواز ساختمان- پیمانکار- پروانه ساختمان) تشکیل پرونده / بررسی و تائید مدارک مطابق موارد مندرج در دستورالعمل  

 

3. اسکن اوراق پرونده متشکله پوشه پرونده و اوراق) (مطابق فرم شماره 00/11/00/ف) و ارسال به واحد فنی جهت بازدید (مطابق فرم شماره 01/30/00/ف)

 

4. بازدید از محل و امکان سنجی واگذاری انشعاب ، تعیین قطر لوله ، انشعاب و میزان حفاری مورد نیاز آسفالت جهت استعلام از شهرداری و تهیه کروکی با قید مشخصات محل مورد تقاضادر   فرم 01/30/00
تبصره 1 : درصورت وجود ملک در محل مورد تقاضا ، تعیین نوع و میزان مصارف فعلی در محل ( تعداد واحد ، کاربری و تخصیص شماره اشتراک و ... ) 
تبصره 2 : درصورت نیاز به توسعه شبکه در محل ، ارسال مدارک و درخواست متقاضی به معاونت مهندسی و توسعه جهت برآورد منابع ریالی ( جهت طراحی شبکه ) درصورتیکه امکان واگذاری وجود داشته باشد به مرحله بعد ارجاع داده می شود . 

 

5. درصورت استقرار ملک مورد تقاضای انشعاب در محدوده و حریم قانونی چاه فعال امور ، کسب استعلام از دفتر نظارت بر آب شهری مبنی بر نیاز سپتیک تانک ضروری است .  

 

6. ارسال پرونده به رئیس اداره یا واحد خدمات مشترکین و درآمد منطقه جهت تائید اطلاعات  

 

7. تحویل نامه استعلام از شهرداری به متقاضی جهت اخذ مجوز حفاری از شهرداری ، تحویل سایر تعهدنامه های مورد نیاز به متقاضی پس از ثبت در دبیرخانه و درج در پرونده .
در مورد املاک قولنامه ایی ، ارائه فرم تعهدنامه محضری مطابق فرم شماره 01/10/00  
( املاک دارای سند مالکیت نیاز به تعهدنامه محضری ندارد )  

 

8. اگر ملک درحال ساخت و قابل ممیزی نباشد برطبق اطلاعات مطابق پروانه ساخت ، انجام محاسبات هزینه های برقراری انشعاب براساس قطر لوله / تعداد واحد / کاربری / ظرفیت قراردادی ( مطابق گزارش واحد فنی / بهره برداری منطقه ) و صدور صورتحساب هزینه ها (فرم 00/32/00/ف)

 

9. محاسبه هزینه آب دوران ساخت و ساز ( مطابق آیین نامه عملیاتی و دستورالعمل آب دوران ساخت وساز ) کنترل / تائید محاسبات و هزینه ساخت ساز ( اخذ هزینه ساخت و ساز ـ پیش دریافت ) فرم 01/19/00

 

10. چاپ قرارداد واگذاری ( خدمات ) انشعاب مطابق فرم شماره 01/20/00/ف از سامانه جامع خدمات مشترکین ( سیستم ) و تحویل آن به مشترک پس از انجام امضاء نفرات مجاز ( متصدی / مسئول یا رئیس خدمات و امور مشترکین / مدیر منطقه / و متقاضی / مشترک )  

 

11. درصورت تقاضای مشترک درخصوص تقسیط هزینه های انشعاب ، تکمیل فرم درخواست تقسیط 00/21/00

 

12. تائید شرایط و فرم درخواست تقسیط توسط مدیر منطقه / امور   
 
13. صدور قبوض هزینه های انشعاب   
 
14. ارائه قبوض هزینه های انشعاب به متقاضی و تحویل آن پس از پرداخت توسط متقاضی / مشترک به کارشناس محاسبات   
 
15.  کنترل اوراق پرونده و سامانه جامع خدمات مشترکین ( سیستم نرم افزار مشترکین ) از حیث اعلام وصول مبالغ پرداختی و تکمیل بودن محتویات پرونده توسط رئیس اداره خدمات مشترکین   
 
16.  ارجاع پرونده به اداره نصب انشعاب جهت تعیین لوازم مورد نیاز   
 
17.  صدور فاکتور لوازم مصرفی و پرداخت آن توسط مشترک   
 
18.  ثبت اطلاعات پرداخت فاکتور لوازم درسامانه جامع خدمات مشترکین ( سیستم مشترکین )  

19. صدور دستور نصب انشعاب توسط سامانه جامع خدمات مشترکین ( سیستم مشترکین ) مطابق فرم شماره 00/02/00  

20. امضاء دستور ( حواله ) نصب انشعاب توسط مسئول خدمات مشترکین و مدیر منطقه / امور  

21. تحویل دستور ( حواله ) نصب انشعاب به اداره نصب و اخذ رسید همراه با تاریخ تحویل از ناظر مقیم  

22. تحویل پرونده به بایگانی جهت اسکن و برگ شمار  

23. تحویل دستور نصب انشعاب به پیمانکار نصب توسط ناظر مقیم  

24. پیگیری وضعیت نصب انشعاب پس از تحویل دستور ( حواله ) نصب انشعاب توسط واحد خدمات و ناظر منطقه/ امور در زمینه نصب انشعاب ( حداکثر در یک هفته )   

25.  تائید نصب انشعاب توسط ناظر مقیم و امضاء حواله نصب و ثبت آن در سامانه جامع خدمات مشترکین ( سیستم مشترکین ) پس از تائید مطابق چک لیست شماره 00/29/00 
 
26.  ارسال یک نسخه از حواله نصب به بایگانی جهت اسکن و درج در پرونده ف
 
5- وظایف و مسئولیت ها :

     مسئولیت اجرا برعهده رئیس اداره خدمات مشترکین ستاد و امور وادارات و نظارت عالی بر عهده معاونت مشترکین می باشد .

 

6- مراجع : 

 

7- مستندات مرتبط

1. فرم واگذاری انشعاب آب 

2. فرم تعهدنامه متقاضیان خرید انشعاب 

3. قرارداد واگذاری انشعاب 

4. فرم دستور ( حواله ) نصب انشعاب

5. آیین نامه عملیاتی شرکت  

تاریخ به روز رسانی:
1400/03/26
تعداد بازدید:
35529
Powered by DorsaPortal