۱۴۰۳ يکشنبه ۳ تير
A+
A-
معاون مالی و پشتیبانی
عناوین دوره های آموزشی
 
 1. ابزارهای توسعه و توانمندسازی منابع انسانی
 2. ارتباطات سازمانی
 3. ارزشیابی عملکرد کارکنان
 4. ارزیابی عملکرد سازمان
 5. ارزیابی کار و زمان
 6. استفاده از نرم افزارهای حسابداری
 7. اسناد و مدارک مالی
 8. اصول برنامه ریزی
 9. اصول بیمه
 10. اصول نظارت و کنترل
 11. اصول و مبانی برنامه‏ریزی نیروی انسانی
 12. اصول و مفاهیم سازمان‌دهی
 13. اصول و مقررات حاکم بر نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور
 14. امور نقلیه
 15. انواع صورتهای مالی
 16. آشنایی با حقوق مردم و ارباب رجوع در نظام اداری (فصل سوم)
 17. آشنایی با حقوق و تکالیف کارکنان و مقررات انضباطی (فصل دوازدهم و پانزدهم)
 18. آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و اصلاحات بعدی آن
 19. آشنایی با قانون کار
 20. آشنایی با قانون محاسبات عمومی
 21. آشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل کشور
 22. آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی و وظیفه
 23. آشنایی با گزارش حسابرسی مستقل و بازرس قانونی
 24. آشنایی با نرم افزار کامپیوتری SPSS
 25. آشنایی با نظام حقوق و دستمزد
 26. بررسی و تحلیل قوانین و مقررات مالی
 27. برنامه ریزی استراتژیک
 28. برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی
 29. برنامه ریزی نیروی انسانی
 30. برنامه‌های توسعه‌ای و آموزش کارکنان
 31. بهبود مستمر
 32. بودجه ریزی عملیاتی
 33. بودجه‏ریزی و پیش‏بینی شناور (2)
 34. تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
 35. تجزیه و تحلیل مشاغل
 36. تحول استراتژیک
 37. تحول و نوآوری
 38. تفکر استراتژیک
 39. تفکر سیستمی
 40. تکریم ارباب رجوع
 41. تکنیک های تصمیم گیری
 42. تلفیق بودجه‏ریزی، برنامه‏ریزی و پیش‏بینی (1)
 43. تنظیم قراردادها
 44. حسابداری پروژه
 45. حسابداری دولتی
 46. حسابداری دولتی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
 47. حسابداری دولتی اعتبارات هزینه
 48. حسابداری مدیریت استراتژیک (3)
 49. حسابداری بازرگانی
 50. حسابداری پیمانکاری
 51. حسابداری حقوق دستمزد
 52. حسابرسی مالیاتی
 53. حسابرسی مدیریت
 54. درآمدها و انواع آن
 55. رضایت شغلی و چگونگی اندازه گیری آن
 56. رفاه کارکنان و شرایط فیزیکی محیط کار
 57. روش پاسخگویی به مراجعین
 58. روش تحقیق
 59. روش های نوین در برنامه‌ریزی نیروی انسانی
 60. روشها و فنون حل مساله
 61. سازمانهای یادگیرنده و یادگیری سازمانی
 62. سیستمهای اطلاعاتی مدیریت (MIS) و کاربرد آن در امور مالی
 63. سیستم حسابداری متحدالشکل موردعمل درصنعت آب و برق
 64. سیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزه (اتوماسیون اداری)
 65. سیستم های جدید مالی
 66. شاخص ها و نسبت های مالی
 67. شیوه های ایجاد انگیزه و ارتقاء روحیه کارکنان
 68. طرح ارزشیابی مشاغل خاص
 69. عارضه‌یابی سازمان
 70. فنون مذاکره و فن دفاع
 71. فنون مصاحبه استخدامی
 72. قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه
 73. قانون تجمیع عوارض
 74. قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
 75. قانون کار و تامین اجتماعی
 76. قانون مالیات بر ارزش‏افزوده
 77. قانون مالیاتهای مستقیم
 78. قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی
 79. قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
 80. قراردادهای خدمات درمانی
 81. قوانین مالی شرکتهای دولتی
 82. قوانین و مقررات تشکیلات و روشها (با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری)
 83. قوانین و مقررات اداری و استخدامی
 84. قوانین و مقررات مالی
 85. کار گروهی (تیم کاری)
 86. کاربرد اطلاعات عملکردی در نظام بودجه‏ریزی
 87. کاربرد آمار در امور اداری
 88. کارسنجی و روش سنجی
 89. گزارش‏نویسی در امور اداری
 90. محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات
 91. مدلهای تصمیم گیری در مدیریت
 92. مدیریت استرس
 93. مدیریت بازرگانی
 94. مدیریت بهره وری
 95. مدیریت تحول
 96. مدیریت تعارض
 97. مدیریت تغییر و تحول
 98. مدیریت جلسات اداری
 99. مدیریت ریسک مالی
 100. مدیریت زمان
 101. مدیریت مالی برای مدیران  مالی
 102. مدیریت منابع انسانی (اداره امور کارکنان)
 103. مدیریت منابع و مصارف ( خاص صنعت آب و فاضلاب )
 104. مدیریت نقدینگی
 105. مدیریت هزینه
 106. مدیریت هماهنگی
 107. مستندسازی تجربیات
 108. مهندسی ارزش
 109. مهندسی مجدد در سازمان
 110. موفقیت فردی
 111. نظارت مالی
 112. نظارت و کنترل در نظام اداری
 113. نظام پرداخت در وزارت نیرو(شرکتهای تابعه و وابسته)
 114. نظام پیشنهادات(مدیریت مشارکتی)
 115. نظام تصمیم گیری در امور اداری
 116. نظام رسیدگی به تخلفات اداری
 117. نکات کلیدی در تنظیم اظهار نامه مالیاتی و صورتهای مالی اشخاص حقوقی و نحوه استفاده از معافیتهای مالیاتی
 118. ورود به خدمت و توانمندسازی کارکنان (فصل ششم، هفتم، هشتم و نهم)
تاریخ به روز رسانی:
1403/02/25
تعداد بازدید:
6433
Powered by DorsaPortal