۱۴۰۳ يکشنبه ۲۷ خرداد
A+
A-
شعار های HSE


تأسیسات مهم است ، اما ایمنی پرسنل مهمتر .
‫آن روزی پایانش خوش است که حادثه ای رخ ندهد.
‫اول ایمنی ـ بعد کار.
‫ایمنی گوهریست گرانقدر ، با تشویق پرسنل حافظ آن باشید.
‫از تصادفات دیگران درس عبرت بگیرید.
‫یک خطای کوچک می تواند حادثه ای بزرگ بوجود آورد.
‫ایمنی اصل ضروری از اشتغال به شمار می رود.
‫آلودگی محیط زیست زندگی انسان را تهدید می کند .
‫از عیوب هیچ گاه چشم پوشی نکنید .
‫اگر به سعادت خود و فرزندانتان علاقه دارید، رعایت ایمنی و بهداشت را سرلوحه کارتان قرار دهید.
‫حضور سرپرست گروه در محیط کار، عامل بزرگیست از پیشگیری از حوادث.
‫ابزار های دستی را روی کف زمین، در راهروها نگذارید.
‫لوازم ایمنی سپری هستند بین شما و حوادث.
‫استفاده از گوشی در محیط های پر سر و صدا الزامی است.
‫پیروی از اصول ایمنی تضمینی است بر سلامت شما و سعادت خانواده تان.
‫آمار نشان می دهد که اکثر حوادث ناگوار در نتیجه یک بی احتیاطی کوچک ایجاد شده است.
‫اولین اشتباه، آخرین اشتباه است.
وجود کلاه ایمنی موتورسواری به هنگام بروز تصادفات می تواند به میزان هفتاد و پنج درصد در صدمات وارده به سر پیشگیری نماید.
‫احتیاط کن تا بیشتر زندگی کنی !
‫از حوادث پیشگیری کنید اما نه به حرف بلکه به عمل .
‫اهمیت و فوریت هر کاری چندان زیاد نیست که نتوان آن را به این طریق بی خطر انجام داد.
‫اگر به سعادت خود و فرزندانتان علاقه دارید امر حفاظت را سرلوحه کارتان قرار دهید.
‫ایمنی زمانی حاصل می شود که بدانیم چگونه از خطر دور شویم.
‫احتیاط شرط عقل است.
‫از حمل چندین بسته با حجم با دودست که مانع دید شما می شود خودداری کنید، از تعداد بسته ها بکاهید و بر دفعات حمل آن بیا فزایید.
‫آیا می دانید شوخی های خطرناک در محیط کار یکی از مهمترین عوامل ایجاد حادثه است.
‫از زیر بار معلق و ناپایدار عبور نکنید.
‫استفاده از لوازم حفاظت فردی ) ماسک ـ دستکش و غیره… ( در کار با مواد شیمیایی ضروری است.
‫اگر در معرض عبور یا پرتاب شدن اجسام قرار دارید، باید کلاه حفاظتی مقاوم و در عین حال سبک به سر گذارید تا آسیب نبینید.
‫ایمنی مسئله ای است مربوط به همه.
‫ابزار کار را در جیب خود جای ندهید.
‫از تماس با اشیاء مشکوک جداً خودداری کنید.
‫از آلوده شدن زخم به گرد و غبار و یا تماس با ابزار کار خودداری کنید.
‫از تجارب دیگران استفاده کنید.
‫ابزار ناقص را از محیط دور کنید.
‫ایمنی ضامن سلامتی است.
‫اگر نمی دانید ، سؤ ال کنید .
‫از شوخی و اعمالی که ممکن است ، همکارانتان را ناراحت و عصبانی نماید ، پرهیز نمائید .
‫از وسایل حفاظتی خود همیشه استفاده کنید .
به شانس تکیه نکنید، دستورالعمل های کار را مو به مو اجرا کنید .
‫برق خادمی است که قاتل هم می تواند باشد .
‫به دستور العمل های و علائم ایمنی توجه خاص مبذول دارید .
‫بهتر است از تجارت مصدومین پند بگیریم نه آنکه خود مصدوم شویم .
‫برای انجام کار با ابزار و وسایل مختلف ، باید از دستکش های مناسب آن کار استفاده نمود.
‫با رعایت اصول ایمنی ، از افزایش آمار حوادث جلوگیری کنیم.
‫بهای هر حادثه همیشه سنگین است.
‫به ایمنی فکر کنید.
‫بعد از اتمام کار، وسایل و ابزار کار را در محل مخصوص خود قرار دهید .
‫برق کسی را دوست دارد که از او بترسد.
‫برای انجام هر کار اول فکر کنید .
‫به امید روزی که اصول ایمنی در کلیه شئون اجتماعی رعایت شود.
‫بسته های حجیم مانع دید است .
‫خطر خبر نمی کند، آماده باشیم.
‫به ایمنی فکر کنید تا در امان باشید .
‫برخورد دست با نوک تیز و برنده ابزار کار که از جیب بیرون آمده ، موجب زخمی شدن دست می گردد .
‫به محض زخمی شدن دست یا سایر اعضاء از کمک های اولیه استفاده کنید، کوچکترین جراحت و خراش می تواند سلامتی شما را به خطر اندازد .
‫با بکار بردن وسایل حفاظتی فردی از حوادث جلوگیری کنید .
‫به محض بریدگی دست و پا و سایر اعضاء از کمک های اولیه استفاده کنید.
‫برای حفظ جان خود به دستورات حفاظتی توجه کنید .
‫با روش صحیح خود ، ایمنی را عملاً تبلیغ کنید .
‫پیشگیری موثرتر از درمان است .
‫پیشگیری امروز را به علاج فردا موکول نکنید .
تصمیم بگیرید سال نو را بدون حادثه بگذرانید .
‫تجربه را ، تجربه کردن خطاست .
‫توصیه های ایمنی را جدی بگیرید .
‫چه بسا یک جراحت مختصر در اثر لا قیدی به یک کانون چرکی خطر ناک تبدیل شده سلامت شما را مورد تهدید قرار دهد.
‫جهت ایمنی ، کار را بازرسی نمایید .
‫چون برق دیده نمیشود ، هیچ موقع کابل را لمس نکنید .
‫چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی .
‫خودتان را تمیز نگهدارید .
‫خوب فکر کنید تا خوب به مقصد برسید .
‫خطر همیشه به چشم دیده نمیشود .
‫خطر همیشه در کمین است .
‫خطر پاره شدن یا باز شدن و سقوط بار را همیشه در نظر داشته باشید .
‫حادثه به خودی خود اتفاق نمی افتد بلکه علتی دارد .
‫حوادث را قبل از وقوع پیش بینی کنید .
‫حصول ایمنی در نتیجه همکاری دسته جمعی است .
‫حفاظت ضامن سلامتی است ، عزیزان شما ا نتظار دارند سلامت به خانه بر گردید .
‫حوادث را قبل از وقوع پیش بینی کنید ، چون روز خوش ، روز بدون حادثه است .
‫حوادث قابل پیشگیری است .
‫حفظ سلامتی شما گرانمایه ترین اصل در زندگی به شمار می آید .
‫حفاظت جان کارکنان بسیار ساده تر و بهتر از جبران خسارت ناشی از حوادث در محیط کار است.
‫در هنگام کار باید از لباس منظم و صحیح استفاده نمود .
‫در یک محیط آرام کار کنید .
‫دانستن نکات ایمنی کافی نیست به آنها عمل کنید .
در وسایل ایمنی اغلب اوقات تجربه گران تمام می شود .
‫دریچه ها و چاله های کف کارگاه را باید با نرده محصور و با چراغ قرمز ) علامت خطر ( مشخص گردد تاکسی در آن سقوط نکند .
‫در پس هر حادثه نوعی سهل انگاری وجود دارد .
‫در سر راه خود مواظب اشیاء نوک تیز باشید .
‫در هر کاری که عقل و احتیاط توأماً بکار رود از حوادث پیشگیری خواهد شد .
‫در موقع کار کردن با اشیاء از کفش های حفاظتی استفاده کنید تا در صورت سقوط شیئی سنگین پای شما آسیب نبیند .
‫درب های خروجی و راه روهای منتهی به آن باید همیشه آزاد باشد تا کارگران بتوانند هنگام بروز حریق در اسراع وقت از آن خارج شوند .
‫دستگیره های چرخ دستی باید حفاظ داشته باشد تا پشت دست به در و دیوار تصادم نکند و زخمی نشود .
‫در برابر خطرات ناشی از کار ، خود را حفظ کنید.
‫دقت بیشتر، احتیاط بیشتر .
‫رعایت نظم و انضباط در گارگاه خطر حوادث را کم می کند .
‫رعایت نظم و تربیت در گارگاه برابر نصف کار انجام شده است .
‫راه روها و محل آمد و رفت کارگران در گارگاه باید خالی از هر گونه مانعی باشد .
‫روز خوش روز بدون حادثه است .
‫سال خوش ، سال بدون حادثه است .
‫سلامتی بالاترین نعمت است ، آن را به آسانی از دست ندهید .
‫سانحه از بی مبالاتی ، شتابزدگی و عدم دقت ناشی می شود .
‫شتابزدگی و بی نظمی حادثه آفرین است .
‫شتابزدگی پشیمانی بدنبال دارد .
‫شست و شوی لباس با بنزین و مواد نفتی جان عده ای رابه آتش کشیده است. شما دیگر آن را آزمایش ‫نکنید .
‫شرایط و موقعیت های خطرناک را اصلاح کنید .
‫صدمات هر اندازه جزئی باشد تحت معاینه و درمان قرار دهید .
‫صرف هزینه جهت حفاظت و ایمنی یکنوع سرمایه گذاری است .
‫طریقه ی صحیح انجام کار را از سرپرست خود بیاموزید .
‫علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد .
‫عدم رعایت ایمنی = وقوع حادثه .
‫علم ناقص خطرناک است.
‫عزیزان شما انتظار دارند ، سلامت به خانه برگردید .
‫عصبانیت و خستگی حادثه بدنبال دارد .
‫عمر کوتاه خود را با حادثه کوتاه تر نکنید .
‫غفلت ، اشتباه ، مسامحه، فراموشی از عوامل حوادث می باشد .
‫غرور و جهالت در هنگام کار با وسایل برقی جان انسان را تهدید می کند .
‫فقط شما هستید که موقع زخمی شدن رنج و زیان می بینید .
‫فقط عینک قابل تعویض است نه چشمها .
‫قبل از توقف ماشین حفاظ را برندارید .
‫قسمتهای گردنده بدون حفاظ خطرناکترین قسمت ماشین آلات است .
‫قبل از هر نوع کار به علائم توجه کنید .
‫کارگر محتاط و تابع مقررات دچار حادثه نمی شود .
‫کوچکترین ضایعه در مدار برق ، مرگ آفرین است .
‫کار از محکم کاری عیب نمی کند .
‫کوچکترین خراش و جراحت می تواند سلامتی شما را به خطر اندازد .
‫کلاهک حفاظتی اره دوار برای پیشگیری چنین حادثه تعبیه شده است .
‫کار خود را با توجه با توجه به مقررات ایمنی انجام دهید .
‫کوچکترین خراش و جراحت را پانسمان کنید .
‫کار را بعد از کنترل نمودن کامل شرایط شروع کنید .
‫کسی از شما محافظت نمی کند .
‫محکم کنید بند کلاهتان را .
‫محیط کار خود را تمیز و مرتب نگه داری کنید .
‫ممکن است وضع شما خوب باشد ولی بهتر است از وضع همکاران و زیردستان خود آگاه باشید .
‫معایب کارو شرایط خطر ناک را فوراً به مافوق اطلاع دهید .
‫نظم و نظافت در کارگاه از حوادث کم می کند .
‫وسایل حفاظت فردی ، ضامن سلامتی و تندرستی شماست .
هرگز با ابزار فرسوده و معیوب کار نکنید .
‫همیشه و در همه حال محتاط باشید و قبل از هر کاری به عواقب آن فکر کنید .
‫هنگام به دست گرفتن و حمل اشیایی که قسمتهای برنده و لبه های تیز دارد، دستکش حفاظتی بدست کنید تا زخمی نشوید .
‫هر بیشه گمان مبر که خالی است ، شاید پلنگ خفته باشد .
‫هنگام جوشکاری ، ریخته گری و سایر کارهایی که در نور بسیار شدید صورت می گیرد ، استفاده از عینک حفاظتی ضروری است .
‫یک کبریت خاموش نشده ، یک ته سیگار روشن ممکن است لحظاتی بعد حادثه شومی ببار آورد .
‫یک خطای کوچک می تواند حادثه ای بزرگ به وجود آورد .
یک لحظه غفلت ، یک عمر پشیمانی .
تاریخ به روز رسانی:
1397/01/05
تعداد بازدید:
9741
Powered by DorsaPortal