۱۴۰۳ يکشنبه ۲۷ خرداد
A+
A-
چارت سازمانی
 • معاون بهره برداری و توسعه آب (علی جوادی)
  • متصدی امور دفتری و کاربر رایانه
  • کارشناس مسوول هماهنگی
  • مدیر دفتر مطالعات و بررسیهای فنی آب (حمید رضا جلیلی)
   • رئیس گروه طراحی و نوسازی ساختمان وابنیه (حامد نوری خواجه بلاغ)
    • کارشناس فنی
    • کارشناس فنی
   • رئیس گروه طراحی و بازسازی خطوط انتقال و شبکه توزیع (مرضیه صحرائیان)
    • کارشناس طراحی و بازسازی خطوط انتقال و شبکه های توزیع
    • کارشناس طراحی و بازسازی خطوط انتقال و شبکه های توزیع
    • کارشناس طراحی و بازسازی خطوط انتقال و شبکه های توزیع
    • کارشناس طراحی و ارتقاء ایستگاه های پمپاژ
   • رئیس گروه طراحی و تامین تصفیه خانه های آب (عبدالعظیم جوادی)
    • کارشناس طراحی تصفیه خانه آب
    • کارشناس مطالعات آبهای زیرزمینی
    • کارشناس مسئول نقشه برداری
    • کارشناس نقشه برداری
    • کمک کارشناس نقشه برداری
  • مدیر دفتر بهره برداری وتوسعه تاسیسات تامین تصفیه وخطوط انتقال (حسن چنگیزی)
   • رئیس گروه نظارت بر اجرای تاسیسات تامین،تصفیه و خطوط انتقال آب
    • کارشناس ناظر اجرای تاسیسات تامین آب
    • کارشناس ناظر اجرای تاسیسات تامین آب
    • کارشناس ناظر اجرای تاسیسات تامین آب
    • کارشناس ناظر اجرای تصفیه خانه آب
    • کارشناس ناظر اجرای تصفیه خانه آب
    • کارشناس ناظر اجرای تاسیسات انتقال
    • کارشناس ناظر اجرای تاسیسات انتقال
    • کارشناس ناظر اجرای تاسیسات ذخیره آب
    • کارشناس ناظر اجرای تاسیسات ذخیره آب
    • کارشناس ناظر اجرای ابنیه
    • کارشناس ناظر اجرای ابنیه
   • رئیس گروه بهره برداری از تاسیسات تامین و انتقال آب (محمدرضا باقری)
    • کارشناس بهره برداری از منابع تامین آب
    • کارشناس بهره برداری از منابع تامین آب
    • کارشناس بهره برداری از منابع تامین آب
    • کارشناس بهره برداری از خطوط انتقال
    • کارشناس بهره برداری از ایستگاه های پمپاژ
    • کارشناس بهره برداری از ایستگاه های پمپاژ
   • رئیس گروه نگهداری و تعمیرات (مهرداد کروبی)
    • کارشناس برنامه ریزی نگهداشت
    • کارشناس تحلیل سیستم نگهداشت
   • رئیس قسمت بهره برداری از تصفیه خانه آب (شهرام حافظ)
   • رئیس اداره بهره برداری ازتصفیه خانه آب شماره یک (رضا ناصری) 
    • کارشناس بهره برداری ازتصفیه خانه و ایستگاه های پمپاژ
   • رئیس اداره بهره برداری ازتصفیه خانه آب شماره دو(بهزاد شجاعی جشوقانی)
    • کارشناس بهره برداری ازتصفیه خانه و ایستگاه های پمپاژ
   • رئیس اداره بهره برداری ازتصفیه خانه آب شماره سه (روح اله خیری)
    • کارشناس بهره برداری ازتصفیه خانه و ایستگاه های پمپاژ
  • مدیر دفتر بهره برداری وتوسعه شبکه توزیع وکاهش آب بدون درآمد (احمدرضا ربانی)
   • رئیس گروه نظارت بر توسعه شبکه های توزیع آب (مبین منصوری)
    • کارشناس ناظر اجرای شبکه های توزیع
    • کارشناس ناظر اجرای شبکه های توزیع
    • کارشناس ناظر اجرای شبکه های توزیع
    • کارشناس ناظر اجرای شبکه های توزیع
   • رئیس گروه بهره برداری از شبکه های توزیع آب(محمد رحمانی)
    • کارشناس بهره برداری از شبکه های توزیع
    • کارشناس بهره برداری از شبکه های توزیع
    • کارشناس بهره برداری از شبکه های توزیع
    • کارشناس بهره برداری از شبکه های توزیع
    • کارشناس بهره برداری از شبکه های توزیع
   • رئیس گروه کاهش آب بدون درآمد 
    • کارشناس تحلیل هدر رفت و بالانس
    • کارشناس تحلیل هیدرولیکی شبکه
    • کارشناس تجهیزات اندازه گیری
    • کارشناس تجهیزات اندازه گیری
    • کارشناس نشت یابی
   • رئیس گروه نگهداری و تعمیرات (کاوس اکبری ویو) 
    • کارشناس برنامه ریزی نگهداشت
    • کارشناس تحلیل سیستم نگهداشت
   • رئیس گروه نصب وساماندهی انشعاب آب  
    • کارشناس نظارت بر نصب انشعابات
    • کارشناس نظارت بر نصب انشعابات
  • مدیر دفتر سیستمهای کنترل و انرژی آب (محمد فتحی گلابی)
   • رئیس گروه انرژی (هوشنگ نظری)
    • کارشناس انرژی
    • کارشناس انرژی
    • رییس گروه سیستمهای تله متری و کنترل آب (فرشید اسلامی)
     • کارشناس سیستمهای تله متری و کنترل آب
     • کارشناس سیستمهای تله متری و کنترل آب
     • کارشناس مسوول کنترل عملکرد تاسیسات
     • کارشناس کنترل عملکرد تاسیسات
تاریخ به روز رسانی:
1403/03/19
تعداد بازدید:
6866
Powered by DorsaPortal