۱۴۰۳ يکشنبه ۲۷ خرداد
A+
A-
رئیس اداره کارگزینی و رفاه
عناوین دوره های آموزشی
 
 1. آشنایی با استاندارد OHSAS18001
 2. ارتباطات سازمانی
 3. ارزشیابی عملکرد کارکنان
 4. ارزیابی کار و زمان
 5. اصول برنامه ریزی
 6. اصول بیمه
 7. اصول نظارت و کنترل
 8. اصول و مبانی برنامه‏ریزی نیروی انسانی
 9. اصول و مفاهیم سازمان‌دهی
 10. امور رفاهی کارکنان (قوانین، مقررات و دستورالعمل‏ها)
 11. آشنایی با حقوق مردم و ارباب رجوع در نظام اداری (فصل سوم)
 12. آشنایی با حقوق و تکالیف کارکنان و مقررات انضباطی (فصل دوازدهم و پانزدهم)
 13. آشنایی با ساختار سازمانی دستگاه‌های اجرایی کشور و شوراهای مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری (فصل چهارم و چهاردهم)
 14. آشنایی با طرح طبقه‌بندی مشاغل، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن 
 15. آشنایی با قانون کار
 16. آشنایی با قراردادها و مقررات پیمانکاران
 17. آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی و وظیفه
 18. آشنایی با نرم افزار کامپیوتری SPSS
 19. آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت
 20. آشنایی با نظام حقوق و دستمزد
 21. آیین نگارش و مکاتبات اداری
 22. برنامه ریزی استراتژیک
 23. برنامه‌ریزی اجرایی آموزش ضمن خدمت کارکنان
 24. بیمه‌های اشخاص
 25. تجزیه و تحلیل اداری
 26. تجزیه و تحلیل مشاغل
 27. تحول استراتژیک
 28. تحول و نوآوری
 29. تفکر استراتژیک
 30. تفکر سیستمی
 31. تفکر ناب
 32. تکریم ارباب رجوع
 33. تکنیک های تصمیم گیری
 34. حسابداری حقوق دستمزد
 35. خلاصه‏سازی مکاتبات و نوشته‏های اداری
 36. رضایت شغلی و چگونگی اندازه‌گیری آن
 37. رفاه کارکنان و شرایط فیزیکی محیط کار
 38. روش پاسخگویی به مراجعین
 39. روش تحقیق
 40. روشها و فنون حل مساله
 41. سیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزه (اتوماسیون اداری)
 42. شیوه های ایجاد انگیزه و ارتقاء روحیه کارکنان
 43. طرح ارزشیابی مشاغل خاص
 44. فنون مذاکره و فن دفاع
 45. فنون مصاحبه استخدامی
 46. قانون کار و تامین اجتماعی
 47. قانون مالیاتهای مستقیم
 48. قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی
 49. قراردادهای خدمات درمانی
 50. قوانین و مقررات تشکیلات و روشها (با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری)
 51. قوانین و مقررات استخدامی کشور
 52. کار گروهی (تیم کاری)
 53. کاربرد آمار در امور اداری
 54. گزارش‏نویسی در امور اداری
 55. مبانی مدیریت اسناد
 56. مدلهای تصمیم گیری در مدیریت
 57. مدیریت استرس
 58. مدیریت اقتضایی
 59. مدیریت بهره وری
 60. مدیریت تعارض
 61. مدیریت تغییر و تحول
 62. مدیریت جلسات اداری
 63. مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
 64. مدیریت هماهنگی
 65. مستندسازی تجربیات
 66. مهارتهای برقراری ارتباط مؤثر
 67. مهندسی ارزش
 68. مهندسی مجدد در سازمان
 69. موفقیت فردی
 70. نظام پرداخت در وزارت نیرو(شرکتهای تابعه و وابسته)
 71. نظام پیشنهادات(مدیریت مشارکتی)
 72. نظام رسیدگی به تخلفات اداری
 73. نیازسنجی آموزشی در سازمانها
تاریخ به روز رسانی:
1403/03/19
تعداد بازدید:
6176
Powered by DorsaPortal