۱۴۰۲ جمعه ۷ مهر
A+
A-
تماس با معاونان و مدیران
 1. پاسخگوی کلیه سئوالات شرکت است.
نام خانوادگی:حمیدرضا نامداری
سمت:مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
تلفن:32117197-8
شماره فکس:32230044
پست الکترونیک:H.Namdari@abfa-alborz.ir


2.پاسخگوی مسائل مالی و پشتیبانی (بخش حسابداری جاری، چک، امور اداری و انبارها)
نام خانوادگی:باقر بهرامی علی آبادی
سمت:معاون مالی و پشتیبانی
تلفن:32117000
شماره فکس:32254440
پست الکترونیک:B.Bahrami@abfa-alborz.ir


3.پاسخگوی مسائل خدمات مهندسی، طرح های تامین آب، طرحهای انتقال و توزیع آب،
طرحهای جمع آوری و تصفیه فاضلاب، تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت ها
نام خانوادگی:علی جوادی
سمت:معاون بهره برداری وتوسعه آب
تلفن:34093001-2
شماره فکس: 34093004
پست الکترونیک:Al.Javadi@abfa-alborz.ir


4.پاسخگوی مسائل آب به حساب نیامده، بهره برداری از شبکه چاه ها، مخازن، تصفیه خانه ها
نام خانوادگی:احمد باقری
سمت:معاون بهره برداری وتوسعه فاضلاب
تلفن: 32124000
شماره فکس: 32124100
پست الکترونیک:A.Bagheri@abfa-alborz.ir


5.پاسخگوی مسائل منابع انسانی و آموزش، پژوهش و انفورماتیک، بهبود بهره وری و تحقیقات 
نام خانوادگی:محمد جعفرزاده
سمت:معاون منابع انسانی و تحقیقات
تلفن:32117000
شماره فکس:32254440
پست الکترونیک:M.Jafarzadeh@abfa-alborz.ir


6.پاسخگوی مسائل تخصیص بودجه و بررسی های اقتصادی، کنترل طرحهای عمرانی،
اعتبارات و کنترل طرحها و مدیریت پروژه
نام خانوادگی:شبرمهدوی راد
سمت:معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری
تلفن:34093018
شماره فکس:34093018
پست الکترونیک:S.Mahdavi@abfa-alborz.ir


7.پاسخگوی مسایل خدمات مشترکین، قبوض، نصب و نظارت بر انشعابها و تعویض کنتور، وصول درآمد و مطالبات، اجرای تعرفه ها
نام خانوادگی:علی رضایی سردره
سمت:معاون مشترکین و درآمد
تلفن:32117000
شماره فکس: 32254440
پست الکترونیک:Al.Rezaei@abfa-alborz.ir


8.پاسخگوی کلیه شکایات از برخورد کارکنان آبفا، اعلام انشعاب غیرمجاز، اعلام تخلفات
نام خانوادگی:احمد باقری
سمت:مدیر دفتر حراست و امور محرمانه
تلفن:32117000
شماره فکس:32254440
پست الکترونیک:A.Bagheri@abfa-alborz.ir


9. ارتباط با مشتریان   
نام خانوادگی:حسام محمدی
سمت:مدیردفتر مدیریت ارتباط با مشتریان
تلفن:32542262-32520137
شماره فکس: 
پست الکترونیک:He.Mohammadi@abfa-alborz.ir


10.پاسخگوی مسائل و مشکلات مردمی، ارتباط با خبرنگاران، رسانه ها، صداوسیما، اقدامات پژوهشی و نظرسنجی، آگهی ها، اخبار و...
نام خانوادگی:علیرضا لرستانی
سمت:مدیرروابط عمومی و آموزش همگانی
تلفن:32117408
شماره فکس: 32254440
پست الکترونیک:A.Lorestani@abfa-alborz.ir


11.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
نام خانوادگی:داود صادقی
سمت:مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرج
تلفن:32566760
شماره فکس:  
پست الکترونیک:D.Sadeghi@abfa-alborz.ir


12.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
نام خانوادگی:حمید رضا سامانی
سمت:مدیر امور آب و فاضلاب کرج
تلفن:32508075
شماره فکس: 32500626
پست الکترونیک:H.Samani@abfa-alborz.ir


13.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
نام خانوادگی:سیامک مهرورزین
سمت:مدیر امور آب و فاضلاب رجایی شهر
تلفن:34430099-34429114
شماره فکس: 34422426
پست الکترونیک:S.Mehrvarzin@abfa-alborz.ir


14.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
نام خانوادگی:محمد نیک فکر
سمت:مدیرامور آب و فاضلاب مهرشهر
تلفن:33537201-4
شماره فکس: 33408106
پست الکترونیک: 
M.Nikfekr@abfa-alborz.ir


15.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
نام خانوادگی:علیرضا کروبی
سمت:مدیر امور آب و فاضلاب کمالشهر
تلفن:34702544
شماره فکس:
پست الکترونیک:A.Karoobi@abfa-alborz.ir


16.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
نام خانوادگی:امیر تاجیک
سمت:رئیس اداره آب و فاضلاب گرمدره
تلفن:36108536
شماره فکس: 36108536
پست الکترونیک:A.Tajik@abfa-alborz.ir


17.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
نام خانوادگی:علیرضا آشوری
سمت:مدیر امور آب و فاضلاب ماهدشت
تلفن: 37303616
شماره فکس: 
پست الکترونیک:A.Ashoori@abfa-alborz.ir


18.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
نام خانوادگی:محمد دلیر
سمت:مدیر امور آب و فاضلاب محمدشهر
تلفن:36213636
شماره فکس:36213535
پست الکترونیک:M.Dalir@abfa-alborz.ir


19.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
نام خانوادگی:عباس نظری
سمت:رئیس اداره آب و فاضلاب آسارا
تلفن:35270271
شماره فکس:
پست الکترونیک:A.Nazari@abfa-alborz.ir


20.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
نام خانوادگی:محمد رضا پناه پور
سمت:مدیر آب و فاضلاب شهرستان ساوجبلاغ
تلفن:44225015   
شماره فکس:44221282
پست الکترونیک:M.Panahpour@abfa-alborz.ir


21.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
نام و نام خانوادگی:اصغر جعفری نسب
سمت: رئیس اداره آب و فاضلاب کوهسار
تلفن: 44327454
شماره فکس: 
پست الکترونیک:A.Jafarinasab@abfa-alborz.ir 


22.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
نام و نام خانوادگی:علی دالوند
سمت: مدیر آب و فاضلاب چهارباغ
تلفن:44562421
شماره فکس:44562948
پست الکترونیک:A.Dalvand@abfa-alborz.ir


23.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
نام و نام خانوادگی:شهرام شجاع
سمت: مدیر امور آب و فاضلاب مهستان
تلفن:91036901-5
شماره فکس: 
پست الکترونیک: S.Shojae@abfa-alborz.ir


24.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
نام و نام خانوادگی:حسین سالاری
سمت: مدیر امور آب و فاضلاب هشتگرد
تلفن:44225015
شماره فکس: 44221282
پست الکترونیک:H.Salari@abfa-alborz.ir


25.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
نام و نام خانوادگی:افشین میر
سمت: مدیر آب و فاضلاب شهرستان فردیس
تلفن:36679201-4
شماره فکس:
پست الکترونیک: A.Mir@abfa-alborz.ir


26.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
نام و نام خانوادگی:محمد زره پوش
سمت:رئیس اداره آب و فاضلاب مشکین دشت
تلفن:36679200  
شماره فکس:36679200
پست الکترونیک:M.Zerehpoosh@abfa-alborz.ir


27.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
نام و نام خانوادگی:محمد دیدبان
سمت: مدیر امور آب و فاضلاب اشتهارد
تلفن:37725454
شماره فکس:37725641
پست الکترونیک: M.Dideban@abfa-alborz.ir


28.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
نام و نام خانوادگی:مجید جواهری
سمت: مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان نظرآباد
تلفن: 45325554
شماره فکس: 
پست الکترونیک: M.Javaheri@abfa-alborz.ir
 
 
29.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
نام و نام خانوادگی: محمد رضا احسانی
سمت:مدیر امور آب و فاضلاب طالقان
تلفن:44723150
شماره فکس: 
پست الکترونیک:M.Ehsani@abfa-alborz.ir


30. پاسخگوی کلیه موارد زیرساخت شبکه و نرم افزارهای شرکت
نام و نام خانوادگی:مهدی علی محمدی
سمت: مدیر دفتر فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک
تلفن: 34018559
شماره فکس: 
پست الکترونیک: M.Alimohamadi@abfa-alborz.ir
تاریخ به روز رسانی:
1402/06/26
تعداد بازدید:
22585
Powered by DorsaPortal