۱۴۰۳ يکشنبه ۳ تير
A+
A-
رئیس اداره امور اجرایی و بهره برداری
عناوین دوره های آموزشی
 
 1. اجرای شبکه های آب و فاضلاب
 2. اداره موثرجلسات
 3. ارزیابی اقتصادی طرح ها و پروژه های آب و فاضلاب
 4. ارزیابی عملکرد کارکنان
 5. اصول ایمنی در تاسیسات آب و فاضلاب
 6. اصول بررسی های اکتشافی منابع آب
 7. اصول سرپرستی (مقدماتی)
 8. اصول سرپرستی (پیشرفته)
 9. اصول گزارش نویسی
 10. اصول نقشه کشی و نقشه خوانی
 11. اصول و فنون مذاکره
 12. اقتصاد مهندسی
 13. آشنایی با قراردادها و مقررات پیمانکاران
 14. آشنایی با قوانین و آئین نامه های مزایده و مناقصه
 15. آمار و کاربرد آن در مدیریت
 16. اعتبارات اسنادی LC (مقدماتی)
 17. اعتبارات اسنادی LC (پیشرفته)
 18. برنامه ریزی استراتژیک
 19. برنامه ریزی و کنترل پروژه
 20. بهبود مستمر
 21. بهداشت آب
 22. تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات ICT
 23. روانشناسی صنعتی
 24. روش تحقیق (مقدماتی)
 25. روش های حل مساله (PS)
 26. سازماندهی
 27. سیستم ها و روش ها
 28. سیستمهای اطلاعاتی مدیریت (MIS)
 29. طراحی شبکه های نوین جمع آوری فاضلاب
 30. کار گروهی (Team work)
 31. کارگاه اندازه گیری بهره وری در بهره برداری آب و فاضلاب
 32. کارگاه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضلاب
 33. کنترل کیفیت آب و فاضلاب
 34. مدیریت اقتضایی
 35. مدیریت بحران
 36. مدیریت بهره برداری
 37. مدیریت بهره وری و روش های اندازه گیری شاخصهای بهره وری
 38. مدیریت پیمان
 39. مدیریت دانش
 40. مدیریت زنجیره تامین
 41. مدیریت عملیات
 42. مدیریت فرآیندها
 43. مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
 44. مهارتهای برقراری ارتباط مؤثر
 45. مهندسی ارزش
 46. مهندسی مجدد
تاریخ به روز رسانی:
1403/02/25
تعداد بازدید:
5861
Powered by DorsaPortal