خدمات غیر حضوری

 
دریافت قبض آب بها


 
سخن روز
وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد ، دلیلش آن است که شما هم چیز زیادی از او نخواسته اید
اولویتهای تحقیقاتی
1-بررسي علت عدم تشكيل ابر لجن درپولساتورهاي تصفيه خانه آب شماره 2 كرج و ارائه راهكار مناسب.
2-بررسي و ارزيابي طرح اجرايي چاههاي با 2 لوله جدار وگراول بندي آن (پايلوت يك حلقه چاه از چاههاي استان).
3-ارائه روشهاي نوين وارزان قيمت حذف نيترات از آب واجراي آن.
4-ارائه روشهاي نوين حفاظت لوله جدار وآبده چاه از خوردگي.
5-شناسايي روشها ودلايل استفاده غير مجاز از آب پشت كنتور و ارائه راهكارهاي مناسب جهت مقابله با آن.

انتصاب های جدیدتصفیه خانه آب شماره 2 کرج

تصفیه خانه فاضلاب در حال ساخت هشتگرد

تصفیه خانه فاضلاب کرج

شرکت آب فاضلاب استان البرز  /   سامانه پیام کوتاه 30007122  /   سامانه تلفنی 122  سامانه بلوتوث  سامانه پرداخت قبض 1522 /  تلفن گویای ارتباطات مردمی وزارت نیرو 88644850  /  شرکت آب و فاضلاب استان البرز

چهار پروژه آبرساني با اعتبار280 ميليارد ريال آماده بهره برداري است

درهفته دولت:
چهار پروژه آبرساني در البرز با اعتبار280 ميليارد ريال آماده  بهره برداري است
 
به گزارش روابط عمومي آبفاي البرز چهار پروژه بزرگ آبرساني دراستان البرز با صرف اعتبار280 ميليارد ريال درهفته دولت امسال آماده بهره برداري شده است.
مهندس غلامرضارضايي فر مديرعامل شركت آب وفاضلاب استان البرز با اعلام اين خبر اظهار داشت:اين پروژه ها شامل دوطرح آبرساني به كرج بزرگ ودو طرح ديگر نيز مربوط به مسكن مهر شهرك ابريشم چهارباغ وزون فشاري شماره 10 شهرجديد هشتگرد است.
وي با اشاره به دوطرح آبرساني كرج بزرگ تصريح كرد:طرح اصلاح روند برداشت آب از سامانه انتقال آب سد طالقان-تهران به تصفيه خانه آب شماره 2 كرج با صرف اعتبار 32 ميليارد ريال شامل:يك مخزن ذخيره آب روباز به ظرفيت 4300 متر مكعب،يك ايستگاه پمپاژ به ظرفيت اسمي 1500 ليتر درثانيه واجراي 400 متر لوله گذاري به قطر 1200 ميلي متر از جنس فولاد است كه ظرف مدت 47 روز با مديريت جهادي وتلاش شبانه روزي از تير ماه امسال شروع شد و به لحاظ ضرورت بهره برداري از آن،هم اكنون بطور آزمايشي درمدار بهره برداري است.دومين طرح نيز،طرح آبرساني به دو زون فشاري توزيع آب مهرشهر است كه با صرف اعتبار 102 ميليارد ريال شامل:دومخزن ذخيره آب با مجموع 15 هزار متر مكعب،حفر وتجهيز 4 حلقه چاه با آبدهي 120 ليتر درثانيه و4000 متر خطوط جمع آوري انتقال آب به اقطار 150 تا 500 ميلي متر است.
مديرعامل آبفاي البرز با تشريح دو طرح آبرساني شهرستان ساوجبلاغ بيان داشت:آبرساني به شهرك ابريشم چهارباغ با صرف اعتبار 128 ميليارد ريال مشتمل بر يك مخزن ذخيره آب به ظرفيت 10 هزار متر مكعب، حفر وتجهيز 3 حلقه چاه با آبدهي 55 ليتر درثانيه ،نصب 6375 واحد انشعاب آب وخطوط انتقال وشبكه توزيع به طول 44 كيلومتر است.
وي افزود :چهارمين پروژه مربوط به آبرساني به زون فشاري شماره 10 شهر جديد هشتگرد با صرف اعتبار 181 ميليارد ريال شامل:يك مخزن ذخيره آب به ظرفيت 5000 متر مكعب،خطوط انتقال وشبكه توزيع معابر اصلي وسايت هاي مسكن مهر به طول 11 كيلومتر است.كه قابل بهره برداري در هفته دولت امسال دراستان البرز است.

 

دو تصفيه خانه فاضلاب و آب امسال دراستان البرزبه بهره برداري مي رسد

دو تصفيه خانه فاضلاب و آب امسال دراستان البرزبه بهره برداري مي رسد

يک تصفيه خانه فاضلاب و يک تصفيه خانه آب در سال جاري در سطح استان البرز به بهره برداري مي رسد.
مهندس غلامرضا رضايي فر مدير عامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز با اعلام اين خبر اظهار داشت: درحال حاضر سه تصفيه خانه فاضلاب ويک تصفيه خانه آب دردست ساخت است و بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده براي سال 93 ، درنظر است مدول(بخش) دوم تصفيه خانه آب شماره 2 کرج با صرف اعتبار 110 ميليارد ريال با ظرفيت 550 ليتر در ثانيه به بهره برداري برسد که با افتتاح آن جمعيتي بالغ بر 220 هزار نفر در مناطق رجايي شهر ،باغستان، شاهين ويلا و بخشهايي از کرج مرکزي، عظيميه، 45 متري گلشهر، حصارک و ... زير پوشش آب برداشتي ازخط انتقال آب سد طالقان قرار مي گيرند.
وي ادامه د اد: امسال بخش مايع مدول اول تصفيه خانه فاضلاب شهر جديد هشتگرد هم با ظرفيت 50 هزار نفر و با صرف اعتبار 150 ميليارد ريال به بهره برداري مي رسد و مشکلات کنوني زيست محيطي جريان فاضلاب درسطح اين شهر بطوراساسي مرتفع خواهد شد.
مهندس رضايي فر افزود: درسالجاري همچنين عمليات ساخت تصفيه خانه فاضلاب مهدي آباد درمحدوده شهرستان ساوجبلاغ با ظرفيت 50 هزار نفر ادامه مي يابد و درنظر داريم بااستفاده از فروش پساب تصفيه خانه فاضلاب کرج يک استريم از مدول اول اين تصفيه خانه را ارتقاي کمي دهيم.

 

طرح آبرساني اضطراري سه سال آينده كرج نيازمند 36 ميليارد تومان است

طرح آبرساني اضطراري سه سال آينده كرج نيازمند 36 ميليارد تومان است
 
براي اجراي طرح آبرساني اضطراري تامين آب پايدار ورفع نيازهاي آبي شهروندان كرج طي سه سال آينده،تخصيص اعتباري معادل 36 ميليارد تومان ضروري است.
مهندس غلامرضا رضايي فر مديرعامل شركت آب وفاضلاب استان البرز با اعلام اين خبر اظهار داشت:كرج بزرگ يكي از پنج كلانشهر كشور با رشد جمعيت 04/3 درصد همواره بامخاطرات تامين آب مواجه است.كاهش بارندگي طي سالهاي اخير موجب افت شديد آبهاي زيرزميني شده وآبدهي چاههاي فلمن (دهانه گشاد)كنار رودخانه كرج هم به يك پنجم كاهش پيدا كرده است.از طرفي محدود بودن اعتبارات اختصاص يافته به طرح آبرساني به شهركرج بزرگ كه درلايحه سال 1393 حدود 50 درصد كاهش داشته ،مشكلات موجود را دوچندان كرده است.
وي تصريح كرد:به منظور دوري از مشكلات تامين وتوزيع آب با توجه به شرايط دشوار فعلي،آبفاي البرز برنامه ها وپروژه هاي متعددي با اعتبار موردنياز 36 ميليارد تومان براي تامين آب پايدار ومطمئن براي سه سال آينده وتا سال 1395 پيش بيني كرده تا اختلالهاي محتمل در شبكه توزيع وتامين آب شهروندان به حداقل برسد كه مهم ترين اين پروژه ها،اجراي سامانه بين راهي وايجاد تاسيسات جديد براي برداشت كامل سهم آب شرب كرج از سد طالقان به ميزان 1110 ليتر درثانيه است كه خوشبختانه با مديريتي جهادي وطي فقط 47 روز اين مهم باصرف اعتباري حدود سه ميليارد تومان درمرداد ماه امسال اجرا شد وبه بهره برداري رسيد.
مهندس رضايي فرتكميل بخش دوم تصفيه خانه آب شماره 2 كرج و افزايش ظرفيت تصفيه آب به ميزان موردنظر را از ديگر طرحهاي مهم درحال اجرا ذكر كرد و افزود:ساير طرح ها وپروژه هاي مدنظر براي اجرا شامل:اجراي عمليات تكميلي برروي چاههاي فلمن(دهانه گشاد)قديمي وجديد و افزايش آبدهي درحدود 270 ليتردر ثانيه، پروژه ارتقاي دوبخش تصفيه خانه آب شماره2  كرج ،ساخت مخازن ذخيره مورد نياز با حجم 25 هزار متر مكعب دركرج مركزي وفرديس واجراي 14 كيلومتر خطوط انتقال وتوزيع براي تكميل طرحهاي نيمه تمام خواهد بود.
مديرعامل آبفاي البرز تاكيد كرد:علاوه براجراي پروژه هاي ذكر شده،لازم است مطالعات فاز دوم احداث تصفيه خانه آب شماره (3) كرج براي برداشت كامل سهم آب از سد كرج ونيز تملك محل ساخت اين تصفيه خانه،همچنين اجراي خطوط انتقال وتوزيع ومخازن ذخيره مرتبط با آن وتملك اراضي مورد نظر آنها صورت پذيردكه اعتبارات مورد نياز اين بخش نيز بايستي درنظر گرفته شود.

 

شرکت آب و فاضلاب استان البرز

شركت آب و فاضلاب استان البرز درمحدوده اي به وسعت 2000 كيلومترازدامنه جنوب غربي رشته كوههاي البرزوطالقان درشمال آغازوتامشكين دشت واشتهارد در جنوب و در غرب تا نظرآباد امتداد دارد.
يكي ازعلل مهم واصلي  تشكيل اين شركت كه درتاريخ13خرداد 1371 صورت گرفته است،  لزوم ارايه خدمات آبرساني و جمع آوري فاضلاب با عنايت  به گستردگي محدوده جغرافيايي واستقرار واسكان جمعيت وسيع دراين استان است كه به مرور كرج  را كه قبلا به تعبيري حومه تهران  تلقي ميشد، به يك شهر بزرگ وسپس شهرستاني متشكل،ازچند شهرتبديل كرد و درحال حاضر ازآن به عنوان كلانشهر نام برده مي شود.درحال حاضرعمده ترين منبع تامين آب مناظق زيرپوشش اين شركت،از سفره هاي زيرزميني وحفرچاههاي عميق وحدود 13 درصد از نياز آبي منطقه زيرپوشش نيز از آبهاي سطحي رودخانه كرج وطالقان تامين مي شود.
شركت آبفاي استان البرزبه مركزيت شهر كرج جمعيتي حدود 2000000 نفر را زير پوشش دارد،وحوزه عملياتي آن در قالب پنج شهرستان کرج، نظرآباد، ساوجبلاغ طالقان و اشتهارد شامل شهرهای : کرج، رجایی شهر، مهرشهر، فردیس، کمالشهر، محمد شهر، مشکین دشت، ماهدشت، اشتهارد، هشتگرد، آسارا، شهر جدید هشتگرد، نظرآباد، طالقان، کوهسار، چهارباغ و گرمدره گسترده است.
 

آخرین پرسش و پاسخ ها
قطع آب   ( 3 شهريور 1393)
قطع آب   ( 3 شهريور 1393)
قطع آب   ( 3 شهريور 1393)
قطع آب   ( 3 شهريور 1393)
قطع آب   ( 3 شهريور 1393)
نظرسنجی
در صورتی که در سال 92 به ادارات زیر پوشش شرکت آب و فاضلاب استان البرز مراجعه کرده اید، آیا از عملکرد این شرکت رضایت داشته اید؟
نظرسنجی
آیا ارتباط با بخشهای مختلف آبفا از کانالهای مختلف (سایت، 122، روابط عمومی و... برای شما آسان بوده است؟
باکس خبرنامه ایمیل
سرویس آب و هوا
قسمتی ابری (روز) , 33 C
 • طلوع خورشید : 6:37
 • غروب خورشید : 7:32
 • بالاترین دما : 33°
 • پائین‌ ترین دما : 21°
آفتابی
 • بالاترین دما : 34°
 • پائین‌ ترین دما : 21°
آمار بازدید
 • کل بازدید : 902097
 • بازدید امروز : 1423
 • بازدید دیروز : 1405
 • بازدید این ماه : 2828
 • آخرین بازدید : سه شنبه 11 شهريور 1393 (18:25) ب.ظ