خدمات غیر حضوری

 
روش نصب منبع ذخیره آب و پمپ


 
سخن روز
از جوانی من در این است که هر روز چیز تازه ای یاد می گیریم
جدید ترین مناقصه و مزایده ها
فراخوان اولويت هاي تحقيقاتي
اولويت هاي تحقيقاتي سال 1393شركت آب و فاضلاب البرز
1-بررسي علت عدم تشكيل ابر لجن درپولساتورهاي تصفيه خانه آب شماره 2 كرج و ارائه راهكار مناسب.
2-بررسي و ارزيابي طرح اجرايي چاههاي با 2 لوله جدار وگراول بندي آن (پايلوت يك حلقه چاه از چاههاي استان).
3-ارائه روشهاي نوين وارزان قيمت حذف نيترات از آب واجراي آن.
4-ارائه روشهاي نوين حفاظت لوله جدار وآبده چاه از خوردگي.
5-شناسايي روشها ودلايل استفاده غير مجاز از آب پشت كنتور و ارائه راهكارهاي مناسب جهت مقابله با آن.
ادامه مطلب ...

تصفیه خانه آب شماره 2 کرج

تصفیه خانه فاضلاب در حال ساخت هشتگرد

تصفیه خانه فاضلاب کرج

شرکت آب فاضلاب استان البرز  /   سامانه پیام کوتاه 30007122  /   سامانه تلفنی 122  سامانه بلوتوث  سامانه پرداخت قبض 1522 /  تلفن گویای ارتباطات مردمی وزارت نیرو 88644850  /  شرکت آب و فاضلاب استان البرز

سهم كرج از سد طالقان 36 درصد افزايش يافت

با اتمام عمليات ارتقاي سازه ها

سهم كرج از سد طالقان 36 درصد افزايش يافت

 

برداشت آب خام از خط انتقال سد طالقان براي تصفيه خانه آب شماره 2 كرج با 36 درصد افزايش از 1100 ليتر به 1500 ليتر درثانيه افزايش يافت.

مهندس غلامرضا رضايي فر،مديرعامل شركت آب وفاضلاب استان البرز با بيان اين خبر اظهار داشت:با پيگيري هاي مستمر از وزارت نيرو ،مقرر شد از تابستان سال 94 ميزان برداشت آب خام از خط انتقال سد طالقان از 1100 به 1500 ليتر درثانيه ارتقاءيابد.

وي با اشاره به اينكه در تابستان سال 93 امكان برداشت آب از سد طالقان براي كرج درصورت تامين حقابه تهران فقط 500 ليتر درثانيه بود،گفت:درتابستان سال گذشته با توجه به افزايش ظرفيت برداشت آب توسط تهران،فشار آب درنقطه برداشت اين تصفيه خانه براي كرج كاهش يافت بهمين منظور براي امكان آبگيري درحد تخصيص مصوب يعني 1100 ليتر درثانيه،شركت آبفاي البرز درتابستان 93 مبادرت به ساخت يك واحد ايستگاه پمپاژ ميان راهي به ظرفيت انتقال 1500 ليتر درثانيه كرد كه درمدت 47 روز ،احداث و وارد مدار بهره برداري شد.

مديرعامل آبفاي البرز افزود:براي افزايش ميزان برداشت از 1100 به 1500 ليتر درثانيه ،توسعه وارتقاي تصفيه خانه مدنظر قرار گرفت برهمين اساس بررسي هاي هيدروليكي سازه ها ومحاسبات بار سطحي صافي هاي شني هر دومدول اين تصفيه خانه بدون اضافه كردن پكيج جديد وتغييرات مكانيكي ،انجام وظرفيت تصفيه توليد آب بدون هزينه كرد حتي يك ريال به1500 ليتر درثانيه ارتقاءيافت.

وي توضيح داد:همزمان با انجام تست هيدروليكي سازه ها،شرايط كيفي آب از جمله كدورت،پارامترهاي ميكروبي،شيميايي وبيولوژيكي توسط آزمايشگاههاي مستقر درشركت آبفا ودانشكده كشاورزي دانشگاه تهران مورد پايش قرار گرفت كه براساس نتايج حاصله، كيفيت آب تصفيه شده منطبق با استاندارهاي موجود است.

مهندس رضايي فر درادامه گفت:همزمان با برنامه ريزي هاي صورت گرفته براي ارتقاي ظرفيت تصفيه خانه آب شماره دو كرج ،تكميل سيستم PLC براي راه اندازي هوشمند تجهيزات برقي تصفيه خانه وسهولت كار مجموعه بهره برداري دردستور كار قرارگرفته و با تكميل عمليات الكترو مكانيكال،سيستم هاي كنترلي مشترك درهر دو مدول مستقر خواهد شد.

 

انشعاب آب شهروندان پرمصرف استان البرز قطع مي شود

انشعاب آب شهرونداني كه دركرج بزرگ از آب شرب براي مصارف غير ضروري وبي رويه استفاده كنند توسط «گروههاي اجرايي آبفا»قطع مي شود.

به گزارش روابط عمومي آبفاي البرز با توجه به شرايط فعلي ومحدوديت منابع آب شرب،افزايش دماي هوا وبه طبع افزايش مصرف،حجم مخازن ذخيره آب براي توزيع درشبكه خانگي كاهش يافته و دربرخي مناطق با افت فشار واحتمال قطع آب مواجه هستيم.

براساس اين گزارش براي رفع سريعتر محدوديتهاي پيش آمده،رعايت كامل صرفه جويي وحذف مصارف غيرضروري از سوي شهروندان لازم است.برهمين اساس گروههاي «مروجين مصرف بهينه آب»با گشت زني درخيابانهاي سطح شهر،توصيه هاي ضروري براي مصرف بهتر وبهينه تر را به شهروندان ارايه مي دهند ودرصورتيكه به تذكرات اين گروهها توجهي نشود،گروههاي اجرايي آبفا وارد عمل شده وبرخورد قانوني وحتي قطع انشعاب را انجام خواهند داد و با هرگونه مصرف بي رويه نظير شست وشوي حياط وكوچه، خيابان وخودرو با شيلنگ آب برخورد كرده وانشعاب فرد مسرف را قطع مي نمايند.

گزارش روابط عمومي آبفاي البرز حاكيست:شهروندان براي آبياري فضاي سبز ودرختان منزل خود روش غرقابي با شيلنگ آب را حذف كرده واينكار را بصورت دستي وبا آبپاش در شب هنگام يا صبح زود انجام دهند.ضمن اينكه مالكان ساختمانهاي دردست ساخت نيز تا حد ممكن ازآب شرب شهري براي ساخت وساز خود استفاده نكرده و با خريد آب تانكري غير شرب اينكار را انجام دهند.گروههاي مروجين مصرف بهينه همچنين بر مجاز بودن انشعاب آب اينگونه ساختمانها نظارت خواهند داشت.

خاطرنشان مي شود تلفن مركز 122 آماده دريافت گزارشهاي مردمي از سوي شهروندان درخصوص مشاهده مصارف غير ضروري آب شرب توسط شهروندان مسرف است.

هشدار آبفاي البرز به شهروندان براي رعايت صرفه جويي درآب

آب وفاضلاب البرز به شهروندان كرج وساير شهرهاي اين استان براي رعايت بيشتر صرفه جويي درمصرف آب شرب هشدار داد.
به گزارش روابط عمومي شركت آب وفاضلاب استان البرز با توجه به افزايش دماي هوا وافزايش مصرف آب طي روزهاي اخير،حجم مخازن ذخيره آب دربعضي از ساعتها بخصوص درپيك مصرف(قبل از ظهر و هنگام غروب)كاهش يافته وموجب افت فشار در برخي مناطق استان بخصوص درطبقات بالاي ساختمانها شده است . بنابراين بمنظور برخورداري تمام شهروندان از نعمت آب دركليه ساعتهاي شبانه روز،رعايت الگوهاي مصرف درست آب وپرهيز از مصارف غير ضروري لازم است.
اين گزارش با اشاره به اينكه مصرف آب شهروندان استان طي 15 روز نخست خردادماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل بالغ بر 11 درصد افزايش نشان مي دهد،تصريح كرده است:كاهش بارشهاي جوي درسال آبي گذشته، افت سطح سفره هاي زيرزميني كه عمده ترين منابع تامين آب استان البرز هستندبخاطر برداشت بي رويه ،افزايش جمعيت ورشد مصرف و... از جمله عواملي هستند كه در كنار رعايت نشدن روشهاي درست مصرف آب شرب توسط شهروندان موجب بروز كم آبي وافت فشار دربعضي مناطق شده است.
براساس گزارش روابط عمومي شركت آبفاي البرز،درحال حاضر ميزان سرانه مصرف آب توسط هر يك از شهروندان بالغ بر220 ليتر درشبانه روز است كه حدود 47 درصد بالاتر از استاندارد هاي تعريف شده است (يعني 150 ليتر درشبانه روز)بنابراين تصحيح الگوهاي رفتاري ومصرفي توسط شهروندان واعمال دقيق مديريت مصرف مي تواند به گذر از تنش آبي موجود كمك كند.
براساس اين گزارش ،تنظيم شناور وكولر ها براي جلوگيري از نشت آب،كوتاه كردن زمان انجام استحمام،حذف موارد غير ضروري مثل شستن حياط،كوچه وخيابان وخودروها با شيلنگ آب،آبياري درختان و فضاي سبز منازل درشب ويا صبح زود(بدون غرقاب كردن)و...از جمله توصيه هاي آبفاي البرز به شهروندان اين استان است.

شرکت آب و فاضلاب استان البرز

شركت آب و فاضلاب استان البرز درمحدوده اي به وسعت 2000 كيلومترازدامنه جنوب غربي رشته كوههاي البرزوطالقان درشمال آغازوتامشكين دشت واشتهارد در جنوب و در غرب تا نظرآباد امتداد دارد.
يكي ازعلل مهم واصلي  تشكيل اين شركت كه درتاريخ13خرداد 1371 صورت گرفته است،  لزوم ارايه خدمات آبرساني و جمع آوري فاضلاب با عنايت  به گستردگي محدوده جغرافيايي واستقرار واسكان جمعيت وسيع دراين استان است كه به مرور كرج  را كه قبلا به تعبيري حومه تهران  تلقي ميشد، به يك شهر بزرگ وسپس شهرستاني متشكل،ازچند شهرتبديل كرد و درحال حاضر ازآن به عنوان كلانشهر نام برده مي شود.درحال حاضرعمده ترين منبع تامين آب مناظق زيرپوشش اين شركت،از سفره هاي زيرزميني وحفرچاههاي عميق وحدود 13 درصد از نياز آبي منطقه زيرپوشش نيز از آبهاي سطحي رودخانه كرج وطالقان تامين مي شود.
شركت آبفاي استان البرزبه مركزيت شهر كرج جمعيتي حدود 2000000 نفر را زير پوشش دارد،وحوزه عملياتي آن در قالب پنج شهرستان کرج، نظرآباد، ساوجبلاغ طالقان و اشتهارد شامل شهرهای : کرج، رجایی شهر، مهرشهر، فردیس، کمالشهر، محمد شهر، مشکین دشت، ماهدشت، اشتهارد، هشتگرد، آسارا، شهر جدید هشتگرد، نظرآباد، طالقان، کوهسار، چهارباغ و گرمدره گسترده است.
 

آخرین پرسش و پاسخ ها
آب   ( 19 فروردين 1394)
آب   ( 19 فروردين 1394)
مصرف آب   ( 17 اسفند 1393)
آب شرب   ( 17 اسفند 1393)
قبض آب   ( 17 اسفند 1393)
نظرسنجی
در صورتی که در سال 93 به ادارات زیر پوشش شرکت آب و فاضلاب استان البرز مراجعه کرده اید، آیا از عملکرد این شرکت رضایت داشته اید؟
نظرسنجی
آیا ارتباط با بخشهای مختلف آبفا از کانالهای مختلف (سایت، 122، روابط عمومی و... برای شما آسان بوده است؟
باکس خبرنامه ایمیل
آمار بازدید
  • کل بازدید : 1396616
  • بازدید امروز : 8
  • بازدید دیروز : 1075
  • بازدید این ماه : 8063
  • آخرین بازدید : دوشنبه 15 تير 1394 (00:06) ق.ظ