خدمات غیر حضوری

 
دریافت قبض آب بها


 
سخن روز
وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد ، دلیلش آن است که شما هم چیز زیادی از او نخواسته اید
جدید ترین مناقصه و مزایده ها
اولویتهای تحقیقاتی
1-بررسي علت عدم تشكيل ابر لجن درپولساتورهاي تصفيه خانه آب شماره 2 كرج و ارائه راهكار مناسب.
2-بررسي و ارزيابي طرح اجرايي چاههاي با 2 لوله جدار وگراول بندي آن (پايلوت يك حلقه چاه از چاههاي استان).
3-ارائه روشهاي نوين وارزان قيمت حذف نيترات از آب واجراي آن.
4-ارائه روشهاي نوين حفاظت لوله جدار وآبده چاه از خوردگي.
5-شناسايي روشها ودلايل استفاده غير مجاز از آب پشت كنتور و ارائه راهكارهاي مناسب جهت مقابله با آن.

انتصاب های جدید
 1. جناب آقای علیرضا سبزه پرور بعنوان سرپرست دفتر حراست و امور محرمانه شرکت منصوب شد
 2. مهندس بهمن بقایی بعنوان سرپرست آبفای شهر جدید هشتگرد منصوب شد

تصفیه خانه آب شماره 2 کرج

تصفیه خانه فاضلاب در حال ساخت هشتگرد

تصفیه خانه فاضلاب کرج

شرکت آب فاضلاب استان البرز  /   سامانه پیام کوتاه 30007122  /   سامانه تلفنی 122  سامانه بلوتوث  سامانه پرداخت قبض 1522 /  تلفن گویای ارتباطات مردمی وزارت نیرو 88644850  /  شرکت آب و فاضلاب استان البرز

تقدير قائم مقام وزير نيرو از آبفاي البرز

تقدير قائم مقام وزير نيرو از آبفاي البرز
 
قائم مقام وزير نيرو از مهندس غلامرضا رضايي فر مديرعامل شركت آبفاي البرز بخاطر اجراي ضربتي وكوتاه مدت پروژه «سامانه پمپاژ بين راهي خط انتقال آب طالقان»تقدير وتشكر كرد.
به گزارش روابط عمومي شركت آبفاي البرز،مهندس ستار محمودي قائم مقام وزيرنيرو طي نامه اي دراين زمينه خطاب به مهندس رضايي فر آورده است:«از اهتمام وتلاش جنابعالي وهمكاران محترم آن شركت درارتباط با اجراي طرح مورد اشاره تشكر مي كنم،انشاا... تكميل طرح هاي موجود خصوصاً طرح هاي مديريت مصرف نيز دراولويت مورد پيگيري واتمام قرار گيرند»
براساس اين گزارش،اجراي سامانه مذكور درشرايط معمول به حدود هشت ماه زمان نياز داشت درحاليكه اين پروژه درتابستان سال 93 طي 47 روز اجرا وبه مدار بهره برداري وارد شده است وظرفيت برداشت آب از خط انتقال آب سد طالقان را از 650 به بيش از 1100 ليتر درثانيه رسانيده است.

30 كيلومتر شبكه فاضلاب كرج بزودي به بهره برداري مي رسد

30 كيلومتر شبكه فاضلاب كرج بزودي به بهره برداري مي رسد

 

بارفع آخرين نقاط انفصال شبكه فاضلاب كرج در تقاطع بلوار امام خميني(ره) وميانجاده به زودي 30 كيلومتر شبكه فاضلاب با برآورد نصب حدود 3000 فقره اشتراك درمناطق شاهين ويلا،حيدرآباد شرقي،بلوار انقلاب،كوي اماميه وقائم واشتراكي جنوبي دررجايي شهراز خدمات دفع بهداشتي فاضلاب برخوردار مي شوند.

مهندس غلامرضا رضايي فر مديرعامل آبفاي استان البرز با اعلام اين خبر افزود:اجراي عمليات خط انفصال فاضلاب درتقاطع بلوار امام خميني(ره) وميانجاده كه به دليل تداخل با پروژه هاي تقاطع غير همسطح وايستگاه قطار شهري متوقف شده بود،با رفع ممنوعيت حفاري ها كه درزمان بازگشايي مدارس اعمال شده،آغاز خواهد شد.

وي افزود: با تغييروجابجايي طرح مذكور حدود 500 متر مجوز حفاري براي اجراي مسير جديد اخذ شده است كه باهزينه 2 ميليارد ريال ودر مدت 45 روز با اتمام عمليات اجرايي در نقاط انفصال، 30 كيلومتر از شبكه فاضلاب درمناطق ياد شده به اقطار 250 تا 600 ميلي متر به مدار بهره برداري وارد خواهد شد و به اين ترتيب با احتساب حجم عمليات قبلي اجرا شده، معادل 150 ميليارد ريال سرمايه گذاري انجام شده، به بهره برداري مي رسد.

مديرعامل آبفاي البرز با بيان اينكه هم اكنون در استان 546 هزار نفر زيرپوشش شبكه هاي جمع آوري فاضلاب هستند گفت:3000 اشتراك فاضلاب درشاهين ويلا،حيدر آباد شرقي،بلوار انقلاب،كوي اماميه وقائم واشتراكي جنوبي آماده نصب است كه با فعال شدن آنها تعداد اشتراكهاي فاضلاب دراستان البرز به عدد 60 هزار انشعاب نزديك شده وجمعيتي نزديك به 30 هزار نفر ديگر به مجموع جمعيت زيرپوشش خدمات فاضلاب افزوده خواهد شد.

مهندس رضايي فر دربخشي ديگر از سخنان خود همچنين از رفع 9 فقره انفصال ديگر هم درخطوط انتقال فاضلاب تپه اسلام آباد حيدرآباد غربي وميدان حصارك درنيمه نخست سال جاري خبرداد وافزود: با اين كار بخشي از شبكه فاضلاب جنوب غربي تپه اسلام آباد،حيدرآبادغربي وشهرك ياس به طول 31 كيلومتر باصرف هزينه 55 ميليارد ريال درشهريور ماه امسال به بهره برداري رسيد.

 

معتمدين كرج ياورآبفا درحوزه اشاعه فرهنگ صحيح مصرف آب باشند

معتمدين كرج ياورآبفا درحوزه اشاعه فرهنگ صحيح مصرف آب باشند
 
گروه معتمدين شهركرج بعنوان ياوران آبفا مي توانند نقش بارزي دراشاعه وترويج فرهنگ صحيح مصرف آب داشته باشند.
مهندس غلامرضا رضايي فرمديرعامل شركت آب وفاضلاب استان البرز با اعلام اين مطلب درجمع معتمدين شهر كرج اظهار داشت:نهادينه شدن فرهنگ درست واصولي مصرف آب شرب بايد درسطوح پايين سني ودرميان كودكان انجام شود واين مسئوليتي است كه سالها شركتهاي آبفا درحال انجام آن هستند تا نسلهاي آينده با آگاهي كامل از شرايط دشوار كم آبي،نوع مصرف خود را متناسب با حجم محدود منابع موجود آب انتخاب نمايند.اما درقشرهاي بالاتر سني جمعيت،گروههايي مثل معتمدين شهر بواسطه حضورپررنگي كه ميان قشرهاي بزرگسال داشته واز نفوذ كلام برخوردارند،مي توانند بررفتار مصرفي شهروندان وگروههاي همسال اثر گذاشته وبراصول ضروري مديريت مصرف آب تاكيد نمايند.
وي با اشاره به ميزان بالاي مصرف دراستان البرز،بيان داشت:با وجودي كه كشور ما از يك سوم ميانگين بارشهاي جوي دنيا برخوردار است، اما سرانه مصرف ما تقريباً دوبرابر ميانگين جهاني است و اين رقم دراستان ما هم از استاندارد مصرف سرانه هر نفر كه معادل 150 ليتر درشبانه روز است،فراتر رفته وبه حدود 270 ليتر مي رسد.بهمين دليل فرهنگسازي براي تعديل مصارف شهروندان وظيفه همه ماست.
مهندس رضايي فر تاكيد كرد:با توجه به سهميه ها وبرداشتهايي كه از منابع فعلي تامين آب هم از سفره هاي زيرزميني وهم از منابع آب سطحي داريم درسال 1395 با چالش جدي درتامين وتوزيع آب مواجه خواهيم شد و حتي اين چالش مي توانست درسالجاري هم براي ما درشهر كرج مشكل سازشود كه با اجراي ضربتي سامانه بين راهي ايستگاه پمپاژ آب خط انتقال آب سد طالقان درمدت كوتاه 47 روز،سهم خود را ازاين سد از 650 ليتر به بيش از 1100 ليتر درثانيه افزايش داديم. اما اين را هم مي دانيم كه نيازهاي آبي هميشه چند گام جلوتر از ما هستند.
وي با اشاره به اينكه قيمت تمام شده هر 1000 ليتر آب معادل 1000 تومان بوده و پرداختي مردم حدود 325 تومان است،براصلاح تعرفه ها وواقعي شدن قيمتها تاكيد كرد.
خاطرنشان مي شود مجمع معتمدين كرج گروهي  هستند كه از سوي مردم محلات منتصب مي شوند تا مسايل ومشكلات اهالي منطقه خود را به گوش مسئولان برسانند وپيگير رفع آنها باشند.
اعضاي اين گروه درجلسه پرسش وپاسخ با مدير عامل ومعاونان آبفاي البرز مشكلات و پيشنهادات خود را مطرح وپاسخهاي لازم به ايشان داده شد.

 

حاميان آب درمدارس كرج فعال مي شوند

با آغاز سال تحصيلي
حاميان آب درمدارس كرج فعال مي شوند
 
      رئيس ناحيه چهار آموزش وپرورش كرج به همراه كارشناسان اين ناحيه درديدار با مديرعامل آبفاي البرزدرخصوص آغاز فعاليت گروههاي حاميان آب دانش آموزي درمدارس ابتدايي با شروع سال تحصيلي جديد خبردادند.
   به گزارش روابط عمومي شركت آب وفاضلاب استان البرز،به منظور ترويج واشاعه فرهنگ صحيح مصرف آب ميان دانش آموزان مقطع ابتدايي،گروههاي دانش آموزي«حاميان آب»درمدارس ناحيه چهار آموزش وپرورش كرج تشكيل مي شوند وكارخود را بعنوان رابطان ميان آبفا ومدارس آغاز مي كنند.
   براساس اين گزارش هدف از تشكيل گروههاي دانش آموزي «حاميان آب»،جلب مشاركت دانش آموزان وتاثير گذاري بررفتار مصرفي اين قشر آموزش پذير درمباحث مربوط به كم آبي ومديريت مصرف آب درمحيط مدرسه ودرميان اعضاي خانواده اعلام شده است.
   به گزارش روابط عمومي شركت آبفاي استان البرز ،حاميان آب با لباس فرم ويژه ،كارت شناسايي عكس دار وحكم مديرعامل آبفا از ميان دانش آموزان علاقمند هر مدرسه انتخاب مي شوند ووظايفي چون تذكر به دانش آموزان براي مصرف درست آب،ارايه وانتقال پيامها وآموزشهاي مورد نظر آبفا به دانش آموزان،انجام هماهنگيهاي لازم براي اجراي برنامه هاي فرهنگي آبفا در هر مدرسه مثل برگزاري همايش،نمايشگاه،مسابقات مختلف(عكس،نقاشي،روزنامه ديواري و...)،توزيع اقلام وبسته هاي آموزشي وفرهنگي آبفا ميان دانش آموزان وخانواده هايشان و...را برعهده دارند.
 

شرکت آب و فاضلاب استان البرز

شركت آب و فاضلاب استان البرز درمحدوده اي به وسعت 2000 كيلومترازدامنه جنوب غربي رشته كوههاي البرزوطالقان درشمال آغازوتامشكين دشت واشتهارد در جنوب و در غرب تا نظرآباد امتداد دارد.
يكي ازعلل مهم واصلي  تشكيل اين شركت كه درتاريخ13خرداد 1371 صورت گرفته است،  لزوم ارايه خدمات آبرساني و جمع آوري فاضلاب با عنايت  به گستردگي محدوده جغرافيايي واستقرار واسكان جمعيت وسيع دراين استان است كه به مرور كرج  را كه قبلا به تعبيري حومه تهران  تلقي ميشد، به يك شهر بزرگ وسپس شهرستاني متشكل،ازچند شهرتبديل كرد و درحال حاضر ازآن به عنوان كلانشهر نام برده مي شود.درحال حاضرعمده ترين منبع تامين آب مناظق زيرپوشش اين شركت،از سفره هاي زيرزميني وحفرچاههاي عميق وحدود 13 درصد از نياز آبي منطقه زيرپوشش نيز از آبهاي سطحي رودخانه كرج وطالقان تامين مي شود.
شركت آبفاي استان البرزبه مركزيت شهر كرج جمعيتي حدود 2000000 نفر را زير پوشش دارد،وحوزه عملياتي آن در قالب پنج شهرستان کرج، نظرآباد، ساوجبلاغ طالقان و اشتهارد شامل شهرهای : کرج، رجایی شهر، مهرشهر، فردیس، کمالشهر، محمد شهر، مشکین دشت، ماهدشت، اشتهارد، هشتگرد، آسارا، شهر جدید هشتگرد، نظرآباد، طالقان، کوهسار، چهارباغ و گرمدره گسترده است.
 

آخرین پرسش و پاسخ ها
قطع آب   ( 3 شهريور 1393)
قطع آب   ( 3 شهريور 1393)
قطع آب   ( 3 شهريور 1393)
قطع آب   ( 3 شهريور 1393)
قطع آب   ( 3 شهريور 1393)
نظرسنجی
در صورتی که در سال 92 به ادارات زیر پوشش شرکت آب و فاضلاب استان البرز مراجعه کرده اید، آیا از عملکرد این شرکت رضایت داشته اید؟
نظرسنجی
آیا ارتباط با بخشهای مختلف آبفا از کانالهای مختلف (سایت، 122، روابط عمومی و... برای شما آسان بوده است؟
باکس خبرنامه ایمیل
سرویس آب و هوا
آفتابی , 21 C
 • طلوع خورشید : 6:18
 • غروب خورشید : 5:20
 • بالاترین دما : 22°
 • پائین‌ ترین دما : 9°
آفتابی
 • بالاترین دما : 22°
 • پائین‌ ترین دما : 9°
آمار بازدید
 • کل بازدید : 969604
 • بازدید امروز : 543
 • بازدید دیروز : 990
 • بازدید این ماه : 32529
 • آخرین بازدید : جمعه 2 آبان 1393 (14:41) ب.ظ