خدمات غیر حضوری

 
روش نصب منبع ذخیره آب و پمپ


 
سخن روز
وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد ، دلیلش آن است که شما هم چیز زیادی از او نخواسته اید
فراخوان اولويت هاي تحقيقاتي
اولويت هاي تحقيقاتي سال 1393شركت آب و فاضلاب البرز
1-بررسي علت عدم تشكيل ابر لجن درپولساتورهاي تصفيه خانه آب شماره 2 كرج و ارائه راهكار مناسب.
2-بررسي و ارزيابي طرح اجرايي چاههاي با 2 لوله جدار وگراول بندي آن (پايلوت يك حلقه چاه از چاههاي استان).
3-ارائه روشهاي نوين وارزان قيمت حذف نيترات از آب واجراي آن.
4-ارائه روشهاي نوين حفاظت لوله جدار وآبده چاه از خوردگي.
5-شناسايي روشها ودلايل استفاده غير مجاز از آب پشت كنتور و ارائه راهكارهاي مناسب جهت مقابله با آن.
ادامه مطلب ...

انتصاب های جدید
 1. جناب آقای ابوالفضل حنیفه لو بعنوان مدیر امور اداری منصوب شد
 2. جناب آقای سعید ذولقدر بعنوان سرپرست امورمالی منصوب شد
 3. جناب آقای مهدی  امیری بعنوان سرپرست آبفای رجایی شهر منصوب شد
 4. جناب آقای علی برخورداربعنوان سرپرست دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل منصوب شد
 5. جناب آقای نادر ثناگومطلق بعنوان سرپرست آبفای منطقه مهرشهر منصوب شد
 6. جناب آقای داوود رهنما نسب بعنوان سرپرست آبفای نظرآباد منصوب شد

تصفیه خانه آب شماره 2 کرج

تصفیه خانه فاضلاب در حال ساخت هشتگرد

تصفیه خانه فاضلاب کرج

شرکت آب فاضلاب استان البرز  /   سامانه پیام کوتاه 30007122  /   سامانه تلفنی 122  سامانه بلوتوث  سامانه پرداخت قبض 1522 /  تلفن گویای ارتباطات مردمی وزارت نیرو 88644850  /  شرکت آب و فاضلاب استان البرز

توزيع كارت ورود به جلسه و زمان برگزاري آزمون استخدامی

1- ارائـه كـارت ورود بـه جلسـه آزمـون بـه صـورت اينترنتـي و از طريـق سـايت www.azmoon-niroo.ir در تاريخهاي 94/2/29 و 94/2/28  انجام خواهد پذيرفت

2- آزمون در روز پنجشنبه مورخ 94/2/31 برگزار خواهد شد، ساعت و آدرس حوزه آزمـون بـر روي كـارت ورود به جلسه آزمون درج خواهد گرديد.

3– ارائه كارت ورود به جلسه آزمون (چاپ شده بر روي كاغذ) هنگام ورود به حوزه الزامي اسـت. بديهي است در غير اينصورت از ورود داوطلب به حوزه آزمون جلوگيري بعمل خواهد آمد.

انشعابهاي آب و فاضلاب کليه واحدهاي مسکن مهرنظر آباد نصب شد

با بيش از 52 ميليارد ريال هزينه

انشعابهاي آب و فاضلاب کليه واحدهاي مسکن مهرنظر آباد نصب شد

 

تمامي 2880 واحد مسکن مهر نظر آباد دراستان البرز به انشعابهاي آب و فاضلاب تجهيز شدند.

مهندس غلامرضا رضايي فر مدير عامل شرکت آب وفاضلاب استان البرز با اعلام اين خبر بيان داشت: هم اکنون شبکه توزيع آب و شبکه جمع آوري فاضلاب مسکن مهر قوچ حصار نظرآباد تکميل شده و نزديک به 500 خانواده ساکن در اين سايت از نعمت آب آشاميدني برخوردار شده اند.

وي توضيح داد: در بخش آب آشاميدني بيش از 11 کيلومتر شبکه توزيع و خطوط انتقال آب به اقطار 75 تا 900 ميلي متر از جنس پلي اتيلن و چدن داکتيل اجرا شده است. همچنين دو حلقه چاه اختصاصي با مجموع آبدهي 40 ليتر بر ثانيه حفر و تجهيز و به مدار بهره برداري وارد شده است.

وي با اشاره به اقدامات صورت گرفته در بخش فاضلاب گفت: 9250 متر شبکه هاي جمع آوري فرعي و اصلي فاضلاب با اقطار 200، 315و 400 ميلي متر اجرا شده است و انشعاب تمامي 2880 واحد آن نصب و درصورتيکه پکيج تصفيه فاضلاب آن امسال احداث شود، آماده بهره برداري خواهد شد.

مدير عامل آبفاي البرز اظهار داشت: پکيج تصفيه خانه فاضلاب قوچ حصار با اعتبار 12 ميليارد ريال براي انتخاب پيمانکار و شروع عمليات احداث آن به مناقصه گذاشته شده است و پيش بيني مي شود حداکثر تا نيمه دوم سال 94 به بهره برداري برسد.

وي خاطر نشان ساخت، براي سايت مسکن مهر قوچ حصار تاکنون در هر دو بخش آب و فاضلاب 7/52 ميليارد ريال اعتبار هزينه شده است.

 

برنامه هاي سال 1394 آبفاي البرز با بودجه 151 ميليارد تومان اعلام شد

برنامه هاي عملياتي آبفاي استان البرز در سال 1394 با بودجه 151 ميليارد تومان اعلام شد.

مهندس غلامرضا رضايي فر، مدير عامل شرکت آب وفاضلاب استان البرز با بيان اين خبر اظهار داشت: بر اساس تدوين برنامه عملياتي و بودجه مصوب پروژه هاي آبفا.  در سال 94 ميزان لوله گذاري آب در بخش هاي اصلاح و توسعه شبکه 88 کيلومتر و توسعه خطوط انتقال 39 کيلومتر و در بخش احداث و توسعه شبکه جمع آوري فاضلاب 5/71 کيلومتر پيش بيني شده است.

وي افزود: بر اساس اين برنامه، قرار است بيش از 12 هزار رشته انشعاب آب و 8500 رشته انشعاب فاضلاب در سطح استان نصب شود.

مدير عامل آبفاي استان البرز در ادامه افزود: همچنين قصد داريم در اين سال تعداد 20 هزار فقره کنتور فرسوده و خراب را تعويض کرده و تعداد 5200 فقره انشعاب فرسوده که اغلب، عامل بروز حوادث هستند، اصلاح و بازسازي نماييم.

وي بيان داشت: پيش بيني شده است در سال 94 تعداد 15 حلقه چاه به منظور تامين بخشي از نياز آبي استان حفر و تجهيز و به بهره برداري برسد و در حوزه احداث تصفيه خانه هاي فاضلاب که از اهميت ويژه اي در ارتقــاي ســلامت و بـــــهداشت برخـــــوردار است، حجم جديدي به ظرفيت 774 متـــــرمکعب در ســاعت ساختــــــــه شود.

مهندس رضايي فر طرح هاي شاخص قابل افتتاح در سال 94 را شامل تکميل نيم مدول اول تصفيه خانه فاضلاب شهر جديد هشتگرد به ظرفيت 50 هزار نفر، مخزن ذخيره 3000 مترمکعبي آب عظيميه، پکيج تصفيه خانه فاضلاب مسکن مهر قوچ حصار نظر آباد به ظرفيت 3000 نفر، تکميل مدول اول تصفيه خانه فاضلاب کرج و عمليات ارتقاي تصفيه خانه آب شماره (2) کرج با مجموع اعتبار 8/27 ميليارد تومان اعلام کرد.
 


 

هفت طرح شاخص آب و فاضلاب در البرز اجرا مي شود

با اعتبار 819 ميليارد ريال

هفت طرح شاخص آب و فاضلاب در البرز اجرا مي شود

هفت طرح شاخص در بخشهاي آب و فاضلاب استان البرز با اعتبار 819 ميليارد ريال در سال 94 اجرايي مي شود.

مهندس عليرضا مناسکي معاون مهندسي و توسعه شركت آب وفاضلاب استان البرز با اعلام اين خبر بيان داشت: اين طرحها شامل: ارتقا تصفيه خانه آب شماره 2 کرج به ظرفيت 200 ليتر در ثانيه، پروژه PLC (کنترل کننده هاي قابل برنامه ريزي) در مدول دوم تصفيه خانه آب شماره 2 کرج، افزايش ظرفيت تصفيه خانه هاي فاضلاب از 141 هزار نفر فعلي به 334 هزار نفر با بهره برداري از تصفيه خانه هاي فاضلاب شهر جديد هشتگرد به ظرفيت 50 هزار نفر، کرج به ظرفيت 140 هزار نفر و در قوچ حصار نظرآباد به ظرفيت 3000 نفر انجام خواهد شد.

وي با تشريح ساير طرحها ادامه داد: تکميل مدول اول تصفيه خانه فاضلاب مهدي آباد به ظرفيت 40 هزار نفر، احداث آب شيرين کن اشتهارد با ظرفيت تصفيه 55 ليتر در ثانيه به روش B.O.O (خريد تضميني آب)، ارتقاي چاههاي فلمن (دهانه گشاد) موجود با پيش بيني افزايش آبدهي به ميزان 60 ليتر در ثانيه و در نهايت، آغاز عمليات احداث تصفيه خانه آب شماره 3 کرج، هفت طرح شاخص آبفا در سال 94 است که با اعتبار 819 ميليارد ريال اجرايي خواهد شد.

 

وزارت نیرو - آگهی استخدام

شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور
شركت هاي وابسته (غير دولتي) زير مجموعه شركتهاي مادر تخصصي توانير و مهندسي آب و فاضلاب كشور، در راستاي تحقق اهداف و وظايف خود و با استناد به مجوزهاي استخدامي صادره بر اساس موافقت مجمع عمومي شركت هاي وابسته (غير دولتي)، تعداد 1796نفر رااز بين فارغ التحصيلان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري، از طريق برگزاري آزمون كتبي، مصاحبه و گزينش، در صورت كسب نمره حد نصاب به ترتيب از بالاترين نمره استخدام مي كنند (كسب حداقل 50٪ امتياز آزمون كتبي عمومي الزامي است).

الف) شرايط عمومي:
1- داشتن تابعيت ايران
2- انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني دائم براي آقايان
3- عدم اعتياد به مواد مخدر و دخانيات
4- نداشتن سابقه محكوميت جزايي مؤثر
5- داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام مي شوند
6- اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
7- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
8- دارا بودن شرايط احراز شغل متناسب با جداول نيازهاي استخدامي موضوع بند الف
9- عدم منع قانوني براي استخدام و نداشتن تعهد خدمتي به ديگر سازمان ها
10- احراز صلاحيت هاي عمومي به تأييد گزينش پس از قبولي در آزمون كتبي و مصاحبه


ب ) مواد آزمون :
الف) مواد آزمون توانمنديهاي عمومي شامل:
1- زبان و ادبيات فارسي2- زبان انگليسي عمومي 3- رياضي و آمار مقدماتي 4- فن آوري اطلاعات 5- معارف
 اسلامي 6- اطلاعات سياسي ، اجتماعي و مباني قانوني ميباشد.

* اقليت هاي ديني از پاسخ گويي به سوالات معارف اسلامي معاف مي باشند و امتياز آن در ساير مواد آزمون توزيع * خواهد شد.
ب) سوالات آزمون تخصصي بر اساس رشتههاي شغلي طراحي ميگردد.
مواد (دروس) هر يك از رشته هاي شغلي و جزئيات مربوط در روز شروع ثبت نام در اختيار داوطلبان قرار خواهد گرفت. 

ج ) زمان ثبت نام:
داوطلبان گرامي مي توانند از صبح روز سه شنبه مورخ 1394/02/01حداكثر تا ساعت 24 روز پنجشنبه مورخ 1394/02/10 از طريق سايت اينترنتي www.azmoon-niroo.ir اقدام به ثبت نام در آزمون نمايند.
صفحه 1 از 2<< < 12 > >>
 

آخرین پرسش و پاسخ ها
آب   ( 19 فروردين 1394)
آب   ( 19 فروردين 1394)
مصرف آب   ( 17 اسفند 1393)
آب شرب   ( 17 اسفند 1393)
قبض آب   ( 17 اسفند 1393)
نظرسنجی
در صورتی که در سال 93 به ادارات زیر پوشش شرکت آب و فاضلاب استان البرز مراجعه کرده اید، آیا از عملکرد این شرکت رضایت داشته اید؟
نظرسنجی
آیا ارتباط با بخشهای مختلف آبفا از کانالهای مختلف (سایت، 122، روابط عمومی و... برای شما آسان بوده است؟
باکس خبرنامه ایمیل
آمار بازدید
 • کل بازدید : 1340316
 • بازدید امروز : 472
 • بازدید دیروز : 1681
 • بازدید این ماه : 50066
 • آخرین بازدید : يكشنبه 3 خرداد 1394 (07:25) ق.ظ